Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący nadzoru nad produktami kosmetycznymi. Proponowane przepisy mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa otrzymają narzędzia, które zwiększą skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Dobra wiadomość, również dla użytkowników tzw. dermokosmetyków czyli specjalistycznych produktów kosmetycznych, stosowanych we wsparciu leczenia różnych dermatoz, włączając Atopowe Zapalenie Skóry. Dobrym pomysłem wydaje się być specjalny organ, który będzie udostępniał lekarzom stosownych informacji na temat tzw. receptur ramowych. Stworzenie bazy działań niepożądanych oraz wdrożenie dobrych praktyk produkcji kosmetyków-powinny de facto poprawić bezpieczeństwo użytkowników.

Oto najważniejsze zmiany:

• Obowiązek zgłaszania zakładów wytwarzających kosmetyki do wykazu prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


• Stworzenie systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków (Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych).


• Wskazuje organy, które będą mogły korzystać z informacji umieszczonych przez przedsiębiorców w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej zgłaszane są również tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia właściwego leczenia. Zaproponowano, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej określonych sytuacjach.


• Minister zdrowia ustali w rozporządzeniu metody badań (oznaczeń) potrzebnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.Nowe rozwiązania mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej przez określenie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencji organów związanych z egzekwowaniem wymagań, wynikających z unijnego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Chodzi np. o prawidłowość składu, oznakowanie i dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo produktu. Nałożyło ono obowiązek monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych.
Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca 2018 r., ale wyznaczono dwa dodatkowe 9-miesięczne terminy przejściowe – dla zgłoszenia już działających zakładów wytwarzających kosmetyki oraz dla ewentualnego przetłumaczenia dokumentacji, którą muszą posiadać te zakłady i udostępniać m.in. na żądanie organu nadzoru.

Jaki będzie ostatecznie efekt zmian, czas pokaże. Trzymamy kciuki. Jednocześnie trzymajmy kciuki aby ustawodawca pochylił się nad kwestiami związanymi z produkcją oraz dystrybucją innej kategorii - suplementów diety. Ten sektor wydaje się być na dzień dzisiejszy poza jakąkolwiek kontrolą.

Jeżeli podobają Ci się nasze artykuły i chcesz więcej wiedzy, czytaj bezpłatny kwartalnik "ATOPIA" - do ściągnięcia TUTAJ

O
glądaj i subskrybuj też nasz kanał wideo "AtopiaTV" - filmy możesz obejrzeć TUTAJ

Udostępnij stronę znajomym