Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej PTCA

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych jest organem doradczo-opiniującym i statutowym PTCA. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Zarząd PTCA. Przewodniczący Rady Naukowej, powołuje kolejnych członków Rady.

Zasady w Radzie Naukowej PTCA

W Radzie zasiadają najwybitniejsi przedstawiciele świata medycyny, szczególnie specjalizujący się w chorobach atopowych, z wieloletnim doświadczeniem i dużym dorobkiem naukowym. Członkowie Rady Naukowej dbają o jakość oraz opiniują wszelkie aktywności PTCA, które są powiązane z zagadnieniami medycznymi.

Rada Naukowa stanowi trzon PTCA w zakresie wszelkiej działalności Towarzystwa o charakterze medycznym. Członkowie Rady czuwają nad jakością przebiegu Konferencji o charakterze medycznym oraz aktywnie uczestniczą w tworzeniu dobrego klimatu w relacjach pacjent-lekarz.

Członkowie rady PTCA