Władze statutowe

Walne Zgromadzenie Członków

Członkowie Zwyczajni z czynnym prawem wyborczym

avatar

Piotr Komorowski

Członek Zwykły
avatar

Anna Bastek-Zatorska

Członek Zwykły
Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych
avatar

Piotr Suwała

Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych
avatar

Anna Bastek-Zatorska

Członek Komisji Rewizyjnej