O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą pacjentów, opiekunów i lekarzy formalnie zrzeszonych we formie stowarzyszenia. Aktywnie wspieramy i edukujemy rodziny dotknięte zapalnymi chorobami skóry i alergiami. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin. Edukujemy, wspieramy i walczymy o bezpłatny dostęp do najnowszych i skutecznych form leczenia.

Dlaczego powstało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych?

Powołanie Stowarzyszenia wynikało z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami dotkniętymi chorobami atopowymi stawia codzienność. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie a także zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób atopowych.

Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Jako Stowarzyszenie stawiamy sobie następujące cele
 • promowanie wiedzy w zakresie polepszania komfortu życia osób dotkniętych chorobami atopowymi, alergiami oraz ich rodzin
 • upowszechnianie wiedzy na temat chorób atopowych w społeczeństwie i w środowisku opiekunów dzieci z atopią: wychowawców przedszkolnych, nauczycieli szkolnych jak również wśród kadry medycznej dziedzin pokrewnych (alergologii, dermatologii, psychologii i pediatrii)
 • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów – ochrony zdrowia w zakresie chorób atopowych
 • współpracę z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy w dziedzinie atopii w kraju
 • organizację, współorganizowanie i wspieranie konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów oraz wykładów związanych z chorobami atopowymi
 • promowanie działalności dobroczynnej, charytatywnej oraz pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie finansowego, rzeczowego oraz informacyjnego wspierania rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
 • promowanie i organizowanie wolontariatu organizowanie własnych form rekreacji, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotkniętych chorobami atopowymi.
Dlaczego warto do nas dołączyć?

Choroby skóry dotykają pacjentów zarówno od strony fizycznej jak i emocjonalnej. Zmiany na skórze często postrzegane są przez społeczeństwo jako zaraźliwe. Dzieci dotknięte chorobami atopowymi doświadczają samotności i niezrozumienia. Podobnie jest z opiekunami dzieci chorych. Niewielka jest również świadomość na temat alergii, łyżeczka śmietany dodana do zupy może skończyć się wstrząsem anafilaktycznym.

W przeciwieństwie do większości krajów Europy Zachodniej, w Polsce dostęp do bezpłatnych form nowoczesnego i skutecznego leczenia (leki biologiczne, inhibitory JAK) – jest dyskusyjny.

PTCA chce to zmieniać

Każdy członek PTCA zwiększa szanse na zmiany i siłę głosu, jakim mówimy o naszych troskach w społeczeństwie.

Dołącz do ponad 80-tysięcznej grupy pacjentów i opiekunów zorganizowanych wokół PTCA”

W grupie łatwiej!

zostań członkiem ptca

Członkostwo PTCA oznacza:

 • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy i realizowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia
 • uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach propagujących wiedzę o chorobach atopowych i alergiach
 • darmowy dostęp do dystrybuowanego w grupie członków Stowarzyszenia czasopisma
 • dostęp do serwisu nowinek naukowych.