Lek. Anna Płatkowska-Szczerek, Klinika Psychodermatologii UM w Łodzi, Klinika Promedion w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne badania oraz zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego lub komórek macierzystych dla 60 dorosłych osób z Atopowym Zapaleniem Skóry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek. Anna Płatkowska-Szczerek, Klinika Psychodermatologii UM w Łodzi, Klinika Promedion w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne badania oraz zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego lub komórek macierzystych dla 60 dorosłych osób z Atopowym Zapaleniem Skóry.

Warunkiem skorzystania z oferty jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Chorób Atopowych. Członkostwo jest bezpłatne, a Członkiem Stowarzyszenia można zostać, rejestrując się z poniższego linku:


 https://www.ptca.pl/index.php/zostan-czlonkiem-ptca/chce-zostac-czlonkiem-ptca-dlczego-warto/czlonek-uczestnik-osoba-fizyczna/deklaracja-przystapienia

 Szczegóły dotyczące badań i sposób zgłaszania, znajdziecie w grafice artykułu

Zapraszamy!

Udostępnij stronę znajomym