Jak potwierdzają najnowsze badania, zdrowa dieta, bogata w owoce, warzywa oraz produkty pełnoziarniste, pozwala na zmniejszenie nasilenia objawów astmy, oraz lepsze kontrolowanie tej choroby.

Źródło: Termedia

 

Zdrowa dieta w świetle badań nad astmą

Jak potwierdzają najnowsze badania, zdrowa dieta, bogata w owoce, warzywa oraz produkty pełnoziarniste, pozwala na zmniejszenie nasilenia objawów astmy, oraz lepsze kontrolowanie tej choroby. Wyniki badania przekrojowego przeprowadzonego we Francji wskazują, na istotny wpływ nawyków żywieniowych na występowanie zaostrzeń astmy oskrzelowej. 

 

Założenia badania

Rzeczowym badaniem objęto grupę prawie 35 tysięcy dorosłych pacjentów, przy czym u co czwartego badanego stwierdzono przynajmniej jeden objaw astmy. Stopień kontroli astmy oceniono na podstawie testu kontroli astmy (ACT), który zawierał pięć pytań dotyczących nasilenia objawów choroby w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Z kolei jakość stosowanej diety została oceniona na podstawie 24-godzinnych zapisów dietetycznych jak i również przy użyciu trzech skal dotyczących przestrzegania zasad zdrowego odżywiania. 

Wyniki badania

W grupie mężczyzn, stosujących zdrową dietę, bogatą w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, ryzyko wystąpienia objawów astmy było o 30% niższe, w porównaniu do mężczyzn spożywających duże ilości mięsa oraz pokarmy zawierające duże ilości soli bądź cukru. Wśród kobiet, stosowanie zdrowej diety, pozwoliło zredukować ryzyko wystąpienia objawów astmy o 20%

Wśród osób, ze zdiagnozowaną astmą stosowanie zdrowej diety pozwoliło zredukować ryzyko złego kontrolowania choroby o 60% wśród mężczyzn oraz o 27% wśród kobiet


Reasumując

Wyniki przedstawionego badania jednoznacznie dowodzą, że obok farmakoterapii, stosowanie zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa, może istotnie ograniczyć nasilenie objawów choroby, przyczyniając się do poprawy jakości życia chorych na astmę.

 

       Sprawdź jeszcze powiązane z tym artykułem

 

 

 

 

 

 

Udostępnij stronę znajomym