Z ogromną dumą i satysfakcją, spieszymy z informacją, że Prezes naszej organizacji pacjenckiej-Hubert Godziątkowski został laureatem prestiżowej nagrody w obszarze wspierania organizacji pozarządowych.

O nagrodzie:

Ideą nagrody zainicjowanej przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze, jest wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, wspierając organizacje pozarządowe i przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć.


Celem nagrody przyznawanej od 2017 roku jest:

- symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,

- wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,
promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,

- informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,

- inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.


Nagrodą w konkursie jest medal i honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Ogłoszenie laureatów Nagrody będzie miało miejsce 26 listopada 2019 roku, podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze.

Zgłoszenia naszego przedstawiciela do konkursu dokonała Fundacja Alabaster, której z całego serca dziękujemy!

Sprawdź całą drużynę PTCA

Udostępnij stronę znajomym