Na listopadowej liście refundacyjnej pojawi się pierwsze w Polsce leczenie biologiczne dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią Atopowego Zapalenia Skóry. Szczegóły w artykule

 

Mamy to!

Bezpłatny dostęp do leczenia biologicznego-lekiem o nazwie Dupixent (o działaniu i skuteczności leku pisaliśmy wcześniej TU), dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry stało się faktem. Zgodnie z informacją przekazaną bezpośrednio Prezesowi PTCA-Hubertowi Godziątkowskiemu, przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, (lek z substancją czynną dupilumab), ma pojawić się na najbliższej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 01 listopada, 2021 roku.

 

Prezent z okazji Światowego Dnia AZS

 

Atopowa społeczność nie mogła się spodziewać lepszego prezentu z okazji Światowego Dnia AZS, który obchodziliśmy jak co roku, w dniu 14 września.  Właśnie w tym dniu podczas zorganizowanej konferencji prasowej, na której prezentowaliśmy wyniki naszego badania na temat wpływu AZS na życie rodzinne, zawodowe i relacje – mieliśmy przyjemność ogłosić nowinę o podjętej decyzji w sprawie refundacji. Zapis wideo konferencji możecie obejrzeć po kliknięciu w poniższy ekranik

 

 

 

 

Co to oznacza dla pacjentów dorosłych?

 

Pojawienie się leku na liście refundacyjnej uruchomi szereg działań administracyjnych oraz formalnych po stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce proces będzie wyglądał w ten sposób, że po ogłoszeniu list, NFZ ogłosi konkurs, na podstawie którego zostaną wyłonione placówki, w których pacjent będzie mógł przyjmować lek, w formie iniekcji, 1 raz w miesiącu. Leczenie dupilumabem jest programem lekowym, co oznacza, że pacjent za nic nie płaci (100% refundacji) ale też nie dostaje leku „do ręki”.

 

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarzy specjalistów (np. dermatologa czy alergologa), będą zgłaszać się do placówek wykonujących zastrzyki. Jak tylko będzie dostępna lista placówek realizujących leczenie Dupixentem, PTCA opublikuje wygodną mapkę.

Kiedy lek będzie dostępny dla pacjentów?

 

Opisany powyżej proces włączając konkurs, podpisywanie kontraktów itd. chwilkę potrwa. Wg nas realnym terminem, w którym pacjent dorosły z ciężką postacią AZS będzie miał fizyczny dostęp do leczenia, szacujemy na koniec bieżącego roku/początek 2022 roku. Będziemy na bieżąco Was informować o postępach w procesie dostępności leczenia.

 

Najwygodniejszą formą dostępu do aktualnej wiedzy i najświeższych informacji jest zapisanie się do naszego bezpłatnego Atopowego Newslettera. Zapisz się do newslettera korzystając z poniższego linku:

ZAPISUJĘ SIĘ DO NEWSLETTERA


Co z pacjentami młodszymi?

 

Wielu z Was gratulując nam niewątpliwie ogromnego sukcesu jakim jest doprowadzenie do refundacji leczenia biologicznego dla pacjentów dorosłych-pyta, a co z dziećmi, co z młodzieżą?

 

Mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia, mamy świadomość nadal niezaspokojonych potrzeb terapeutycznych młodszej grupy pacjentów. I to nie jest tak, że nic w tym temacie nie robimy!  Wręcz przeciwnie. Zwracamy uwagę na fakt, że cała mechanika związana z wprowadzaniem leku na rynek, włączając badania kliniczne, rejestrację leku i ostatecznie wprowadzenie programu lekowego to proces długi, skomplikowany i wymagający współpracy i pracy wielu podmiotów (o czym poniżej). Taki proces niejednokrotnie trwa kilka lat. Kwestę leczenia dla dzieci Prezes PTCA Hubert Godziątkowski omawiał również podczas konferencji.

 

Dodatkowo ze względu na procedury, obowiązujące prawo czy na przykład dużo bardziej skomplikowany proces badań klinicznych i testowania leku – na nieletnich i dzieciach- zasada jest taka, że wprowadzanie na rynek i dalej refundacje, realizowane są kaskadowo, krok po kroku, rozpoczynając od grupy pacjentów najstarszych, na najmłodszych skończywszy. Mamy zatem za sobą pierwszy krok – czyli refundację dla grupy pacjentów dorosłych i obecnie jesteśmy w procesie „walki” o kolejne grupy pacjentów. Nie jest to zatem ani nasze widzimisię, ani nie „zapominamy” o dzieciach – tak po prostu wygląda proces.

Reasumując, nasze działania na wielu polach ostatecznie mają doprowadzić do sytuacji, gdy w Polsce leczenie biologiczne będzie dostępne dla wszystkich pacjentów począwszy od dzieci od 6. miesiąca życia. Bardzo będziemy się starać, będziemy robić co się da. Widzimy realną szansę, aby do takiego stanu rzeczy doprowadzić. Jest nadzieja, granicząca z pewnością, że się uda. Nadzieję na udaną współpracę w tym zakresie dają też słowa Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, który w wywiadzie dla PolitykaZdrowotna.com z dnia 16 września, 2021 r, odniósł się do kwestii refundacji leczenia biologicznego dla całej populacji pacjentów. Cały wywiad dostępny w linku poniżej:

CZYTAM WYWIAD Z MINISTREM MACIEJEM MIŁKOWSKIM

 

 

Jakie działania podejmują organizację pacjenckie?

 

Dla Tych, którzy na bieżąco obserwują działania Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych nie jest tajemnicą ile różnych działań podejmuje organizacja pacjencka i ile czasu to zajmuje. Nasza krucjata o lepsze jutro pacjentów dorosłych trwała ponad dwa lata. W tym czasie poza aktywnościami „widocznymi”, wsparciowymi, edukacyjnymi, organizacja podjęła sporo działań z katalogu „działań rzeczniczych”, które ostatecznie pomogły doprowadzić do wprowadzenia programu lekowego.

 

Poniżej krótka lista podstawowych podjętych działań:

1. Ciągły dialog z Ministerstwem Zdrowia, poświęcony leczeniu pacjentów

(4 spotkania z Ministrem M. Miłkowskim)

 

2. PTCA koordynowało zbieranie podpisów i złożenie petycji do Premiera - 8500 pacjentów

 

3. Stworzono w SM miejsce wymiany informacji  dla pacjentów dot. leczenia biologicznego, tak aby pacjenci posiadali informację zgodną z  aktualną wiedzą medyczną.

 

4. Budowanie świadomości nt. AZS jako choroby, dostępu pacjentów do nowoczesnej i szybkiej diagnostyki oraz efektywnego leczenia. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z ekspertami, posłami, przedstawicielami urzędów państwowych.

 

5. Wysłaliśmy łącznie 960 pism i listów zwracających uwagę na to co ważne tu i teraz dla pacjentów. To oznacza, że PTCA średnio co drugi dzień wysyłało "jakieś" pismo do interesariuszy.

 

6. Dzięki współpracy z politykami doprowadziliśmy do 47 interpelacji poselskich w sprawie dostępu pacjentów z AZS do leczenia.

 

Klikając w poniższy obrazek możesz obejrzeć prezentację przygotowaną przez organizację pacjenckie i zaprezentowaną podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia AZS:

 

  

Podziękowania

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, refundacja leczenia biologicznego jest efektem pracy wielu osób i podmiotów. Dlatego z całego serca Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych pragnie podziękować:

 

·         Ministerstwu Zdrowia, a w szczególności Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu;

 

·         Ekspertom medycznym, którzy nas ogromnie wspierali, a przede wszystkim: Paniom Prof. Joannie Narbutt, Prof. Aleksandrze Lesiak, Prof. Lidii Rudnickiej, Prof. Irenie Waleckiej, Panom Prof. Witoldowi Owczarkowi, Prof. Jackowi Szepietowskiemu, Prof. Romanowi J. Nowickiemu;

 

·        Wolontariuszom PTCA oraz organizacjom, które weszły w koalicję „Zrozumieć AZS”: Fundacji Alabaster, Fundacji Edukacji Społecznej, Fundacji Amicus, Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, Polskiemu Towarzystwu Alergologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu;

 

·        Wszystkim pacjentom i opiekunom dzieci z AZS, którzy wspierali nas swoimi historiami, aktywnością, wsparciem aktywności i dobrym słowem;

 

·       Telewizji Polskiej, która wyemitowała nieodpłatnie nasz spot TV

 

·       International Alliance of Dermatology Patient Organization (GlobalSkin)

 

·       Firmie Sanofi za całokształt wsparcia naszych projektów i realizacji celów statutowych PTCA

Udostępnij stronę znajomym