To jest artykuł z cyklu "Alergie-baza wiedzy PTCA". Baza wiedzy o alergiach, to cykl kilkunastu artykułów, które będą w sposób przystępny ale też rzeczowy, przybliżać wiedzą o alergiach i układzie immunologicznym. Zapraszamy o lektury!

 Jak diagnozuje się alergie?

Zazwyczaj, rozpoznanie alergii rozpoczyna się od szczegółowej historii, wywiadu i badania fizykalnego. Wiele osób z alergiami posiada innych członków rodziny cierpiących na alergie. Oprócz historii i badania, testy skórne i czasami panele z krwi (test określający poziom IgE), mogą pomóc w diagnozowaniu alergii. Podczas interpretacji wyników tego testu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii:

 

(1) W przypadku alergii środowiskowych, takich jak zwierzęta domowe, roztocza, pyłki i pleśnie, test skórny jest najlepszym testem pomagającym w diagnozowaniu alergii. Stosowanie panelu z krwi w poszukiwaniu przeciwciała alergicznego (IgE), w tym przypadku  jest mniej wrażliwe i może pominąć pewne alergie.

 

 

(2) W przypadku alergii pokarmowych, najważniejszą częścią diagnozy jest historia zdrowotna. Testy skórne lub panel z krwi (specyficzne badanie IgE), należy zamawiać tylko wtedy, gdy historia rzeczywiście sugeruje alergię pokarmową. Bez sugestywnego wywiadu, testy na alergie pokarmowe i panele z krwi, nie są zbyt specyficzne i mają wysoki odsetek wyników fałszywie pozytywnych. W przypadku alergii pokarmowych, zlecanie testów skórnych lub badania krwi (specyficzne badania IgE) dla szerokich paneli żywnościowych jest odradzane, zważywszy na wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich. Dodatkowo na dziś już wiemy, że wyniki tych badań są miarodajne, tylko wtedy gdy zostały potwierdzone klinicznie (w obserwacji).

 

(3) W przypadku alergii na leki historia/wywiad jest najważniejszym elementem w diagnostyce. Jedynym antybiotykiem ze zwalidowanym testem skórnym, w zasadzie  jest penicylina. Testy skórne penicyliny mogą być bardzo pomocne w ustaleniu, czy dana osoba jest prawdziwie uczulona na penicylinę i tym samym na antybiotyki pokrewne. Panel z kwi (specyficzne badania IgE) nie jest szczególnie pomocny w diagnozowaniu alergii na leki.

 

(4) Czasami, na przykład z alergią pokarmową i alergią na leki, pomimo szczegółowej historii i przeprowadzonych  odpowiednich badań, diagnoza alergii pozostaje nadal niejasna. W takich sytuacjach należy rozważyć „stopniową prowokację", która jest "złotym standardem" lub najlepszym testem do diagnozy alergii. Prowokacja powinna zawsze być wykonana z lekarzem alergologiem, w otoczeniu przystosowanym do radzenia sobie z poważną reakcją alergiczną, taką jak na przykład anafilaksja.

 Czytaj więcej:


 

  >> Czym jest alergia?

 

 

 

  >> Co powoduje alergie?

 

 

 

  >> Kto jest narażony na alergie i dlaczego?

 

 

 

  >> Jakie są powszechne rodzaje stanów alergicznych i jakie są główne objawy alergii?

 

 

 

  >> Gdzie znajdziemy alergeny?

 

 

 

 

  >> Jacy specjaliści zajmują się alergikami?

 

 

 

  >> Jakie są opcje leczenia i leki na alergie?

 

 

 

  >> Czy istnieją domowe sposoby na alergie?

 

 

 

  >> Jakie są rokowania dla alergików?

 

 

 

  >> Czy można zapobiegać alergiom?

 

 

 

 

 

Udostępnij stronę znajomym