Ś.P mgr Monika Wyrzykowska

Monika po trudnej walce z chorobą, odeszła od nas w lutym, 2024

Członek Komisji Rewizyjnej PTCA-Koordynator Projektów

Krótko o mnie

Kiedyś bankowiec, od 7 lat pracuje warsztatowo z grupami ludzi w różnym wieku, pomagając pokonać własne bariery, zrozumieć siebie, poszerzyć wiedzę, rozwiązać jakiś problem lub stworzyć coś razem, np. sztukę teatralną.

W pracy porusza się w obszarze psychologii i sztuki, głównie technik teatralnych i dramowych. Bardzo lubi tworzyć przestrzenie, narracje, struktury (jest trenerką, lalkarką i scenografką). Ostatnio zgłębia holistyczną medycynę naturalną.

W Stowarzyszeniu opracowuje i realizuje wybrane projekty, w tym wszystkie projekty szkoleniowo-warsztatowe. Pisze też opowiadania dla dzieci do magazynu “ATOPIA”.

Monika od dziecka jest atopikiem. Jej córka przez pierwsze 7 lat życia zmagała się z atopią (AZS, astma), po której obecnie pozostały tylko alergie wziewne.