Prof. Roman Nowicki

Przewodniczący Rady Naukowej PTCA

Krótko o mnie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1982). Od roku 1983 pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a  od 1. 10. 2012 r  jest  kierownikiem tej Kliniki. Staże naukowe odbył  w najsłynniejszych ośrodkach dermatologicznym i wenerologicznym Addenbrookes Hospital w Cambridge oraz w Klinice Dermatologii i Alergologii Uniwersytetu Maksymiliana-Ludwika w Monachium.

Członek  licznych  międzynarodowych towarzystw naukowych: European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, European Nail Society, European Confederation for Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), International Society of Hyperhydrosis i American Society of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Surgery.

Uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Mikologia Lekarska, Dermatologia Kliniczna, Ars Medica Aesthetica i Alergia, Astma Immunologia – przegląd kliniczny, Postępy Dermatologii i Alergologii, Dermatologia praktyczna, Przegląd Dermatologiczny, Przegląd Medycyny Rodzinnej, Alergologia Polska.

Jest autorem wielu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych,  rozdziałów w podręcznikach, i podręczników, których tematyka obejmuje problematykę chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych i zawodowych,  zakażeń grzybiczych i bakteryjnych. Prof. Nowicki jest promotorem 7 ukończonych rozpraw doktorskich. W latach 2006- 2012 pełnił funkcję rzecznika prasowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2004 przewodniczy Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i  od 13 lat organizuje doroczne, międzynarodowe  spotkania Akademii Dermatologii i Alergologii w Ustce, które gromadzą alergologów, dermatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. W uznaniu zasług dla promocji Ustki prof. Nowicki otrzymał w  roku 2012  tytuł Honorowego Ambasadora Ustki

Od roku 2014 prof. Nowicki przewodniczy Oddziałowi Morskiemu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych  konferencji „Dermatologia i alergologia bez granic” w Białowieży (2014), w Grodnie (2015), w Ustce i w Rydze (2016). Podczas konferencji w Grodnie otrzymał tytuł doktora honoris causa tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2014 organizuje cykliczne spotkania „Dermatologia, Wenerologia i Alergologia” w Sopocie. Od września 2016 roku, prof. Nowicki przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób  Atopowych (PTCA).