Poradnik ABC Atopii

Kompedium wiedzy z zakresu podstaw atopii

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców i opiekunów dzieci z AZS, przygotowało dla Was specjalny zestaw materiałów, który jest doskonałym źródłem wiedzy w zakresie samej choroby jak i profilaktyki oraz sposobów prawidłowej opieki nad dzieckiem dotkniętym AZS, podczas pobytu w przedszkolu lub szkole. 

Pakiet Informacyjny

Pakiet Informacyjny to przystępne i napisane zrozumiałym językiem kompendium z zakresu podstaw wiedzy o atopowym zapaleniu skóry ale też zbiór bardzo praktycznych i pomocnych porad, w jaki sposób prawidłowo dbać o komfort dziecka przewlekle chorego, podczas pobytu w placówce dydaktycznej. Pakiet promuje kompleksowe (holistyczne) podejście do spraw związanych z opieką nad dzieckiem atopowym zarówno w zakresie codziennej rutyny i zabiegów pielęgnacyjnych, jak i dotyka aspektów psychologicznych, związanych ze sferą emocjonalną.

I wreszcie Pakiet Informacyjny promuje budowanie prawidłowych i konstruktywnych relacji oraz uczciwej komunikacji pomiędzy rodzicami/opiekunami, a kadrą dydaktyczną w przedszkolu i szkole. W ramach Pakietu, znajdziecie też 2 istotne załączniki, które są narzędziem do współpracy na lini dom-placówka i są bardzo pomocne w budowaniu relacji, wzajemnego zrozumienia i prawidłowych postaw, zarówno rodziców jak i kadry dydaktycznej oraz innych dzieci w grupie przedszkolnej i klasie.

Budujemy świadomość

Materiał jest skierowany zarówno do wychowawców i nauczycieli, którzy na co dzień sprawują w przedszkolu i szkole opiekę nad dzieckiem z AZS jak i również do rodziców.

Nadrzędnym celem, który przyświecał PTCA przy przygotowaniu Pakietu Informacyjnego jest budowa świadomości w społeczeństwie, szeroko pojęta edukacja oraz dbałość a jak najwyższe standardy w opiece nad dzieckiem atopowym w przedszkolu i szkole.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowane przez nas materiały w istotny sposób wpłyną na polepszenie komfortu życia całej atopowej rodziny i pozwolą naszym dzieciom prawidłowo się rozwijać, w atmosferze tolerancji, empatii i z zachowaniem standardów „równych szans” dla wszystkich. Czego z całego serca Wszystkim życzymy. 

Wydania Poradnika ABC Atopii

ABC Atopii

ilość wyświetleń: 19151

ABC Atopii - II Emisja

ilość wyświetleń: 16300

AZS Pakiet Informacyjny dla Szkół i Przedszkoli

ilość wyświetleń: 24652

Zał. 1 Karta Kontrolna Spotkania Rodzic/Opiekun-Wychowawca

ilość wyświetleń: 1063

Zał. 2 Karta Szybki Pomocnik Wychowawcy

ilość wyświetleń: 5737

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować 2 Firmom, które wsparły wydatnie inicjatywę powstania „Pakietu”, dzięki czemu ten ciekawy i bardzo potrzebny materiał może być udostępniony dla Wszystkich zainteresowanych NIEODPŁATNIE.