Współpraca dla firm

Sponsoring rodzin atopowych

Jest mi niezmiernie miło, że odnotowaliście Państwo aktywność Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych i trafiliście na nasz portal. Istnieje duży potencjał współpracy w zakresie marketingu Państwa marek z naszym Stowarzyszeniem. W tym artykule opisujemy nasze główne działania, które mogą być przedmiotem współpracy.

Zapraszam do współpracy,
Hubert Godziątkowski – Prezes Zarządu PTCA

Jesteśmy organizacją zrzeszającą (w formie Stowarzyszenia) rodziców dzieci dotkniętych chorobami atopowymi jak i pacjentów dorosłych. Nasza organizacja „wyrosła” z kilku zorganizowanych Grup Wsparcia, które na ten moment łącznie zrzeszają ponad 85.000 aktywnych uczestników (opiekunowie dzieci dotkniętych atopią i alergiami oraz dorośli pacjenci). Ta grupa osób dynamicznie powiększa się, średnio + 500 osób każdego miesiąca netto. De facto jesteśmy tym samym sformalizowaną reprezentacją wszystkich rodzin atopowych w Polsce, do których komunikujemy i kierujemy nasze projekty oraz informację o wsparciu naszych celów przez naszych Partnerów/Darczyńców.

Nasze działania i liczne cele statutowe są wspierane również przez kadrę medyczną wyspecjalizowaną i skupioną wokół problemów atopowych w Polsce. Reprezentację Świata medycyny w PTCA, stanowi jej organ Statutowy – Rada Naukowa PTCA, na czele której stoi Pan Prof. dr hab. n.med. dr h.c Roman Nowicki. W działania Rady Naukowej jak i całego projektu PTCA zaangażowane są również takie osoby jak Panie Profesor Joanna Narbutt (Konsultant Krajowy ds. Dermatologii i Wenerologii), Aleksandra Lesiak, Pan Prof. dr hab. n.med. Maciej Kaczmarski, Pan Prof. dr hab. n.med. Ryszard Kurzawa, Pan Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Doniec, Pani Prof. dr hab.n.med. Irena Walecka, Prof. dr hab.n.med. Jacek Szepietowski, Prof. dr hab.n.med. Witold Owczarek, Prof. dr hab.n.med. Maciej Kupczyk oraz grupa lekarzy specjalistów (alergolodzy, dermatolodzy, psycholodzy, pediatrzy), którzy na co dzień pracują na rzecz leczenia atopii i mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Realizujemy działania rzecznicze, uczestniczymy w Kampaniach Społecznych i wspieramy Partnerów w procesie programów lekowych. PTCA jest organizacją zaakceptowaną przez AOTMiT w zakresie opiniowania wniosków i komunikowania głosu pacjentów dla technologii medycznych i leków z obszaru chorób atopowych oraz alergii. Nasi przedstawiciele jako eksperci uczestniczą zarówno w Radach Przejrzystości AOTMiT, spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia ale też w licznych publikacjach medialnych związanych z tematyką chorób atopowych. W poniższym linku znajdziesz wybrane publikacje w mediach ogólnopolskich.

Rozpocznijmy współpracę!
Jak zostać Członkiem Wspierającym PTCA?

Należy wypełnić elektroniczną deklarację członkowską (link poniżej). Po rejestracji formularza, opłaceniu składki członkowskiej oraz akceptacji członkostwa (Uchwała Zarządu PTCA), możecie Państwo szczycić się realnym wsparciem atopowej społeczności i korzystać z szeregu przywilejów Członka Wspierającego PTCA. Cały proces wnioskowania i rejestracji przebiega w formie elektronicznej. Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutem PTCA, składka członkowska jest opłacona na podstawie wystawionej noty księgowej.

Opłata roczna dla Członka Wspierającego: 800 zł/rok kalendarzowy. Opłata powinna być odnawiana na początku każdego kolejnego okresu członkostwa z góry.

Dokonaj rejestracji – wypełnij deklarację

Jakie korzyści „na start” otrzymasz od nas jako Członek Wspierający?

Uczestnictwo w naszym projekcie to szereg uprzywilejowanych korzyści:

 • Darmowy dostęp do dystrybuowanego w grupie członków Stowarzyszenia kwartalnika „ATOPIA”
 • Unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy i realizowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia
 • Uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach propagujących wiedzę o chorobach atopowych i alergiach
 • Możliwość współuczestnictwa w projektach wspierających atopowe rodziny
 • Dostęp do publikacji i fachowej wiedzy medycznej Rady Naukowej PTCA
 • Przystąpienie do strefy rabatów – stworzenie indywidualnej oferty Waszych produktów lub usług umożliwiający zakup Członkom Stowarzyszenia ze specjalną zniżką
 • Tworzenie różnego rodzaju korzyści wynikających z prowadzonych przez PTCA programów specjalnych m.in. projekty: „przedszkole przyjazne atopikom”, „showroom – pokój alergika” itp.
 • Możliwość wnioskowania o prestiżowy Certyfikat i „Znak Rekomendacji Produktowej PTCA”, rekomendacje produktowe pod patronatem Rady Naukowej PTCA
 • Możliwość korzystania z materiałów redakcyjnych
 • Prawo do używania logo i informacji o przystąpieniu do Stowarzyszenia w materiałach informacyjnych, reklamowych, stronach POS, WWW, FB, prawo do korzystania z materiałów informacyjnych PTCA (przedruki)
 • Możliwość korzystania na indywidualnych warunkach z pakietowych rozwiązań marketingowych m.in.: reklamy w wydawnictwie PTCA, w mediach elektronicznych (strona WWW, FB, grupy wsparcia)
 • Realizacje celów odpowiedzialności społecznej (CSR)
 • W ramach członkostwa, na stronie głównej www publikujemy logo Waszej marki w sekcji „wspierają nas”
 • Dla każdego nowego Członka Wspierającego-przygotowujemy „post powitalny” i przedstawiamy markę w naszych social mediach i grupach wsparcia (ponad 85 tys. odbiorców).
Formy współpracy - nasze działania, możliwości i projekty

Działania, możliwości i projekty, w które jesteśmy zaangażowani lub planujemy uruchomić, projekty, które stanowią pola eksploatacji w zakresie wsparcia PTCA przez potencjalnych partnerów. Różne projekty mają różny zakres zarówno w zakresie czasu jak i niezbędnych nakładów na ich realizację, dlatego postaramy się je opisać w sposób hierarchiczny zaczynając od najbardziej podstawowych (wymagają najmniejszych nakładów i są projektami relatywnie krótkimi), aż do projektów bardziej skomplikowanych i wymagającej nawet kilkuletniej współpracy.

Pobierz prezentację aktywności PTCA
Pobierz aktywności PTCA na 2021 r.

Projekty stałe:

01. Zamieszczenie logo Darczyńcy

Chętnie przyjmiemy każdą pomoc finansową, którą spożytkujemy na nasze cele statutowe. Istnieje możliwość wpłat dowolnych kwot na rachunek bankowy PTCA - w takim układzie oferujemy zamieszczenie logo Partnera na stronie głównej PTCA w zakładce "Nasi Darczyńcy" oraz pełną informację w zakresie wykorzystania środków finansowych oraz działają tu wszystkie zasady podatkowe związane z działalnością darczynną osób prawnych.

02. Reklama w Magazynie "Atopia"

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA), realizując podstawowy cel statutowy - jakim jest edukacja - nieprzerwanie od 2017 roku, wydaje kwartalnik "ATOPIA". Atopia to obszerny magazyn wydawany w formie aktywnego pdf, niektóre wydania w miarę możliwości emitujemy również w formie tradycyjnej - papierowej. Oferujemy kilka ciekawych formatów reklamowych i edukacyjnych, gotowych pakietów ale też innych kanałów komunikacji (np. radia internetowe, portale zaprzyjaźnionych organizacji pacjenckich itp.). Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę reklamową PTCA."

03. Próbkowanie/dystrybucja próbek produktów i materiału drukowanego do Grupy docelowej

Ze względu na współpracę z innymi Partnerami działającymi już razem ze Stowarzyszeniem, mamy możliwość zaoferowania dostawy Państwa próbek + ewentualnie materiału drukowanego do Państwa grupy docelowej (klienci, którzy zaopatrują się w wyroby medyczne do wsparcia leczenia atopowego zapalenia skóry i innych dermatoz o podłożu atopowym). Na ten moment dysponujemy możliwością próbkowania do ok. 250-300 nowych Klientów miesięcznie. Czas próbkowania, nie krótszy niż 2 miesiące, bez ograniczeń czasowych. Warunki próbkowania w razie Państwa decyzji do indywidualnej negocjacji.

04. Certyfikat i Znak Rekomendacji Produktowej PTCA

PTCA prowadzi projekty aplikacyjnego testowania produktów wśród pacjentów i ich opiekunów. Do testowania wybieramy rzeczywistą grupę docelową dla produktu, przez co testowane produkty trafiają wyłącznie do osób, które skorzystają i jednocześnie będą w stanie rzetelnie ocenić produkt. Pozytywne oceny produktów wyrażone w ankietach oceniających, mogą skutkować wydaniem przez PTCA Certyfikatu uprawniającego do korzystania ze Znaku Rekomendacji Produktowej PTCA.

05. Partnerstwo w Akademii Zdrowej Skóry

PTCA uruchomiło unikatowy projekt edukacyjny pod nazwą Akademia Zdrowej Skóry. Akademia to portal, w którym pacjenci, opiekunowie i kadra medyczna znajdą bardzo dużo wsparcia, głównie w atrakcyjnej formie wideo. W Akademii publikujemy wywiady, wideoczaty z lekarzami, bajki terapeutyczne, zapisy konferencji. W ramach Akademii, cyklicznie prowadzimy hybrydowe szkoły atopii i łuszczycy. Hybrydowe szkoły będą stacjonarnymi warsztatami dla pacjentów i opiekunów, które będą również transmitowane na żywo w Internecie. Nasi Członkowie Wspierający (firmy) mają możliwość dołączania do poszczególnych edycji "Szkół" w roli Sponsora/Partnera edycji.

06. Konsultacje psychologiczne Online

Na początku roku 2017 PTCA uruchomiła funkcjonalność darmowych porad/konsultacji z psychologiem dla Członków PTCA. Rejestracja wizyt odbywa się elektronicznie za pośrednictwem www.ptca.pl, a konsultacje będę prowadzone w trybie online (połączenie video z psychologiem w gabinecie). Zakładamy uczestnictwo w Projekcie na zasadach - Sponsora/Patrona akcji darmowych konsultacji online. Warunki uczestnictwa w Projekcie, do indywidualnych uzgodnień, w przypadku Państwa zainteresowania.

07. Okresowe Projekty Specjalne – Wsparcie Produktowe

PTCA okresowo przeprowadza akcje wsparcia produktowego. Na bazie otrzymanych od Firm (w ramach darowizny rzeczowej) wyrobów medycznych i produktów wspierających leczenie chorób atopowych – wyposażamy nieodpłatnie Członków PTCA w niezbędne w leczeniu produkty i wsparcie. Zapraszamy do współpracy.

W przypadku zainteresowania dowolnym z powyższych projektów lub w razie pomysłu na inne projekty „szyte na miarę”, uprzejmie prosimy o kontakt
– z przyjemnością przybliżymy Państwu szczegóły i możliwości współpracy.

 

Dołącz do nas!

Zostań członkiem wspierającym