Kwartalnik Atopia

Wydawnictwo „Atopia”

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA), realizując podstawowy cel statutowy – jakim jest edukacja – nieprzerwanie od 2017 roku, wydaje kwartalnik „ATOPIA”. Atopia to obszerny magazyn wydawany w formie aktywnego pdf, niektóre wydania w miarę możliwości emitujemy również w formie tradycyjnej – papierowej.

Pierwszy w Polsce taki Magazyn

Poświęcony środowisku rodzin i lekarzy, związanych z chorobami atopowymi, takimi jak Atopowe Zapalenie Skóry (AZS), Astma Oskrzelowa, Alergiczny Nieżyt Nosa (ANN), Alergiczne Zapalenie Spojówek i Pokrzywka.

Długo wyczekiwany na rynku tytuł adresowany jest do rodziców i dzieci z chorobami atopowymi oraz lekarzy i środowiska lekarskiego związanego z zagadnieniami alergii i dermatologii. A także do wszystkich zainteresowanych poprawą jakości życia osób, dotkniętych chorobami atopowymi.

Cyklicznie i wysokiej jakości

yklicznie i wysokiej jakości, wydawnictwo prezentuje nowości produktowe oraz rozwiązania, dostępne na rynku dla dotkniętych chorobami atopowymi, oraz przybliżać wiedzę medyczną i rozwiązania naukowe, udostępniane przez współpracujący z tytułem profesjonalny zespół wybitnych lekarzy alergologów, dermatologów, pediatrów, pulmonologów. Nadrzędnym celem jest też popularyzacja znaczenia oraz problematyki coraz szerszego w Polsce środowiska, zainteresowanego rozwojem rynku współpracującego z rodzinami dotkniętymi chorobami atopowymi, jak również przybliżaniem codziennego życia i radzenia sobie ze skutkami choroby rodziców i dzieci.

Nad jakością merytoryczną i zgodnością z najnowszymi trendami medycznymi czuwa Rada Naukowa PTCA.

Wysoka wartość edytorska połączona z nowoczesną formą wydawniczą, nie odbiegającą od dostępnej obecnie na runku pism konsumenckich jakości, pozwoliła na silne zaznaczenie obecności tytułu na rynku, oraz szerokie spektrum jego oddziaływania. Budowana poprzez zawartość merytoryczną opinio twórczość magazynu wśród rodzin i środowiska lekarskiego, w połączeniu z dużym zasięgiem wśród – z każdym rokiem przybywających – jego członków, pozwoliły na mocne zaistnienie magazynu w świadomości wszystkich zainteresowanych problematyką chorób atopowych i chcących podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje z tego zagadnienia.

Przyjazna formuła czasopisma, uwzględniająca nowe na rynku standardy prowadzenia redakcji oraz składu graficznego pisma, koordynowana przez fachowców z branży wydawniczej, pozwala cyklicznie kilka razy w roku przekazywać do rąk odbiorców Ich ulubiony i oferujący fachową pomoc periodyk.

Stając się członkiem PTCA – Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, benefitem staje się bezpłatna prenumerata czasopisma „Atopia”.

Wydania Kwartalnika Atopia

Atopia 1/2017

ilość wyświetleń: 16849

Atopia 2/2017

ilość wyświetleń: 24913

Atopia 3/2017

ilość wyświetleń: 69490

Atopia 1/2018

ilość wyświetleń: 72022

Atopia 2/2018

ilość wyświetleń: 43909

Atopia 3/2018

ilość wyświetleń: 41245

Atopia 4/2018

ilość wyświetleń: 36812

Atopia 1/2019

ilość wyświetleń: 32587

Atopia 2/2019

ilość wyświetleń: 42809

Atopia 3/2019

ilość wyświetleń: 39811

Atopia 4/2019

ilość wyświetleń: 59412

Atopia 1/2020

ilość wyświetleń: 31218

Atopia Jesień 2020

ilość wyświetleń: 59905

Atopia Wiosna 2021

ilość wyświetleń: 32471

Atopia Jesień 2021

ilość wyświetleń: 54701

Atopia Zima 2021

ilość wyświetleń: 32998

Atopia rok szkolny 2022/23

ilość wyświetleń: 38713

Atopia Zima 2022

ilość wyświetleń: 42506