Zabiegi lecznicze w AZS

2021-11-10

Mechanizmy wywołujące AZS i inne choroby atopowe mogą się różnic w zależności od pacjenta. Dorośli chorzy i opiekunowie dzieci z atopią powinni dokładnie obserwować jakie substancje, czy jakie warunki środowiskowe wywołują u nich zaostrzenia choroby. Atopia jest tak skomplikowaną chorobą, że zespół specjalistów zajmujących się osobą cierpiącą z powodu choroby atopowej powinien składać się z pediatry, alergologa, dermatologa, pulmonologa, immunologa, endokrynologa, psychologa lub psychiatry i dietetyka, a nawet kilku innych specjalistów. Bardzo ważne jest żeby osoba chora, czy rodzic lub opiekun chorego dziecka sami zdobyli jak największą wiedzę na temat choroby i mechanizmów reakcji alergicznych właściwych dla konkretnego chorego. Atopowe […]

Pełna wersja artykułu dostępna tylko dla Członków PTCA

Członkostwo PTCA oznacza:

  • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy
  • uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach i projektach wsparcia
  • bezpłatne konsultacje psychologiczne i dietetyczne
  • cyfrowa, bezpłatna prenumerata kwartalnika "Atopia"
  • darmowe produkty do testowania