Drapiąca się kobieta leczenie AZS

AZS leczenie systemowe – najnowsze rekomendacje AAD

2023-12-01

Standardy wg American Academy of Dermatology

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z najczęstszych chorób skóry, także u dorosłych. Warto zatem znać najnowsze standardy leczenia, a takie właśnie podali eksperci American Academy of Dermatology. Główne cele leczenia AZS obejmują nawilżanie skóry (w celu regeneracji i ochrony bariery skórnej), zmniejszenie (a najlepiej usunięcie) świądu, zapobieganie i leczenie zaostrzeń oraz infekcji skóry. W znacznej większości przypadków zupełnie wystarczające jest leczenie miejscowe, jednak nie zawsze pozwala ono na kontrolę choroby. Najnowsze wytyczne AAD opublikowane na łamach „Journal of the American Academy of Dermatology” podają, jak odpowiednio posługiwać się fototerapią i leczeniem systemowym.

Wytyczne obejmują zatwierdzone  nowe metody leczenia. Należą do nich leki biologiczne i doustne inhibitory kinaz janusowych (JAK), a także starsze doustne lub iniekcyjne immunomodulatory i antymetabolity, doustne antybiotyki, leki przeciwhistaminowe i inhibitory fosfodiesterazy typu 4.

Przesunięcie punktu ciężkości leczenia

Widoczną nowością jest przesunięcie punktu ciężkości leczenia umiarkowanych do ciężkich postaci AZS w kierunku stosowania leków biologicznych – zwłaszcza dupilumabu i tralokinumabu. Eksperci równie wyraźnie rekomendują oba leki, chociaż – mimo licznych wysokiej jakości danych literaturowych – ogólną pewność dowodów obniżono do umiarkowanej ze względu na niespójność statystyczną w analizach działań niepożądanych. Podano także, że nie jest wymagane monitorowanie laboratoryjne przed rozpoczęciem lub w trakcie leczenia. Podobne zalecenia dotyczą abrocytynibu, baricytynibu i upadacytynibu, a rekomendacje także uznano tu za silne i oparte na umiarkowanej jakości dowodach.

Warunkowo można zastosować fototerapię (większość aktualnych doniesień wskazuje na wąskopasmowe UVB; jeśli to możliwe, należy używać źródła światła minimalizującego ryzyko szkód), cyklosporynę (skuteczna dawka początkowa od 3 do 5 mg/kg/dobę), metotreksat, azatioprynę i mykofenolan mofetylu.

Wobec dostępności powyższych metod leczenia eksperci nie rekomendują stosowania systemowych glikokortykosteroidów. Podano, że należy je stosować wyłącznie w przypadku ostrych, ciężkich zaostrzeń oraz jako krótkotrwałą terapię pomostową w stosunku do innej terapii ogólnoustrojowej.

Nowoczesne leki w Polsce

Warto nadmienić, że w Polsce począwszy od listopada, 2021 r. pacjenci z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry mają dostęp do kilku nowoczesnych terapii (leki biologiczne oraz Inhibitory JAK), w ramach refundowanego Programu Lekowego B.124. Na dziś w ramach Programu, dostępne mamy następujące leki:

  • baricytinib      – pacjenci od 18. roku życia;
  • dupilumab      – pacjenci od    6. roku życia;
  • upadacytynib – pacjenci od 12. roku życia;
  • tralokinumab – pacjenci od 12. roku życia;
  • abrocytynib    – pacjenci od 18. roku życia.

Infolinia Wsparcia PTCA

Pacjenci lub opiekunowie, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat możliwości skorzystania z refundowanego leczenia AZS, chcą sprawdzić jakie są wymagania formalne. jak znaleźć placówkę, jak się przygotować, mają możliwość skorzystania z pomocy Konsultanta, który obsługuje Infolinię Wsparcia PTCA. Aby skorzystać z pomocy wystarczy wybrać bezpłatny numer Infolinii: 22 164 78 83   lub kliknąć w poniższą ikonkę i zamówić połączenie przez formularz – wybierając dogodny termin i czas rozmowy:

Materiały wideo w zasobach Akademii Zdrowej Skóry PTCA

Zachęcamy również do obejrzenia materiałów wideo związanych z Programem Lekowym B.124, przygotowanych dla Was w ramach Projektu Akademii Zdrowej Skóry PTCA:

 

 

Refundowane leki AZS

Refundowane terapie AZS w Polsce-warsztat Szkoły Atopii PTCA

częste pytania pacjentów z AZS

Najczęstsze pytania pacjentów w sprawie dostępu do refundacji

Kiedy pacjent powinien skorzystać z leczenia biologicznego

Kiedy pacjent powinien pomyśleć o refundowanym leczeniu?

Komentarze

Dodaj komentarz