AZS, łuszczyca i współistniejąca padaczka – powstaje grupa badawcza

Edukacja medyczna
Data: 18.01.2021 godz. 00.00

Powstaje Grupa Badawcza ds. chorych na AZS i łuszczycę ze współistniejącą padaczką. Pomożemy w diagnostyce i modyfikacji leczenia dermatologicznego!

Wspólne mechanizmy chorób możliwe

Na podstawie doniesień z piśmiennictwa, uznaje się, że u pacjentów pediatrycznych chorujących na przewlekłe dermatozy, w tym atopowe zapalenie skóry bądź łuszczycę, istnieje ryzyko rozwoju padaczki. Badania nad patogenezą obu chorób sugerują, że u podłoża ich rozwoju mogą być wspólne mechanizmy.

Zapraszamy do współpracy dzieci z AZS, łuszczycą i współistniejącą padaczką

W celu wyjaśnienia tego zjawiska, ale przede wszystkim w celu polepszenia specjalistycznej  opieki nad pacjentami, zainicjowaliśmy grupę badawczą mającą na celu pomoc Pacjentom. Abyśmy mogli zrealizować nasz plan zapraszamy do współpracy wszystkie dzieci chorujące na atopowe zapalenie skóry lub łuszczycę ze współistniejącą, rozpoznaną padaczką.

Dzieci zostaną poddane wnikliwej diagnostyce neurologicznej, a w przypadku konieczności – leczeniu bądź szpitalnemu bądź w ramach Poradni Neurologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Równocześnie podejmiemy się diagnostyki oraz modyfikacji leczenia dermatologicznego w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Gdzie pytać o pomoc?

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez przesłanie e-maila na dedykowaną skrzynkę w PTCA: badania@ptca.pl

Grupa badawcza:

  • dr n. med. Łukasz Przysło
  • prof. Joanna Narbutt,
  • prof. Aleksandra Lesiak
Komentarze

Dodaj komentarz