PTCA wspiera polskie rodziny dotknięte atopowym zapaleniem skóry

16. października, 2021 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Na zebraniu min. powołano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2021/2026.

 

Rok 2021 był ostatnim z kadencji Władz Statutowych PTCA. Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PTCA było zatem zjazdem Sprawozdawczo-wyborczym. Podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie PTCA przyjęli szereg uchwał:

 

·      Uchwała 1/2021 – O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PTCA za rok 2020

 

·      Uchwała 2/2021 – O udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi PTCA

 

·      Uchwała 3/2021 – O powołaniu nowego Zarządu PTCA na kadencję 2021/2026

 

·      Uchwała 4/2021 – O powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej PTCA na kadencję 2021/2026

 

·      Uchwała 5/2021 – O udzieleniu pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, umów z Członkami Zarządu PTCA

 

·      Uchwała 6/2021 – O powołaniu przez PTCA Federacji pod nazwą SkinHub-Koalicja na Rzecz Dermatoz Niezakaźnych i Alergii

 

Zgodnie z przyjętymi Uchwałami, ukonstytuowały się nowe Władze Statutowe PTCA:

 

 

I.              ZARZĄD PTCA

 

- HUBERT GODZIATKOWSKI – PREZES ZARZĄDU

 

- MAŁGORZATA GODZIĄTKOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

 

- PIOTR SUWAŁA – CZŁONEK – ZARZĄDU

 

 

II.             KOMISJA REWIZYJNA PTCA

 

- MICHAŁ SZOTA – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ PTCA

 

- MONIKA WYRZYKOWSKA – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ PTCA

 

- ANNA BASTEK-ZATORSKA - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ PTCA

 

 

Dziękujemy ustępującym Władzom PTCA za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszej organizacji, a nowym Władzom Statutowym i ich Członkom życzymy wytrwałości, sukcesów w kadencji 2021/2026.

 

Tu możesz sprawdzić kto tworzy Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

 

Żródło: Biuro PTCA

 

Udostępnij stronę znajomym