Nowe władze statutowe PTCA

2023-01-07

16 października, 2021 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Na zebraniu min. powołano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2021/2026.

Rok 2021 był ostatnim z kadencji Władz Statutowych PTCA

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PTCA było zatem zjazdem Sprawozdawczo-wyborczym. Podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie PTCA przyjęli szereg uchwał:

Uchwała 1/2021 – O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PTCA za rok 2020
Uchwała 2/2021 – O udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi PTCA
Uchwała 3/2021 – O powołaniu nowego Zarządu PTCA na kadencję 2021/2026
Uchwała 4/2021 – O powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej PTCA na kadencję 2021/2026
Uchwała 5/2021 – O udzieleniu pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, umów z Członkami Zarządu PTCA
Uchwała 6/2021 – O powołaniu przez PTCA Federacji pod nazwą SkinHub-Koalicja na Rzecz Dermatoz Niezakaźnych i Alergii

Zgodnie z przyjętymi Uchwałami, ukonstytuowały się nowe Władze Statutowe PTCA

Zarząd PTCA

Hubert Godziatkowski – Prezes zarządu
Małgorzata Godziątkowska – Członek zarządu
Piotr Suwała – Członek zarządu

Komisja rewizyjna PTCA

Michał Szota – Przewodniczący komisji rewizyjnej PTCA
Monika Wyrzykowska – Członek komisji rewizyjnej PTCA
Anna Bastek-Zatorska – Członek komisji rewizyjnej PTCA

Dziękujemy ustępującym Władzom PTCA za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszej organizacji, a nowym Władzom Statutowym i ich Członkom życzymy wytrwałości, sukcesów w kadencji 2021/2026.

Tu możesz sprawdzić kto tworzy Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

 

Komentarze

Dodaj komentarz