W dniu 11.02.2022 w Gdyni podczas 18. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii powołano Prezydium Koalicji na Rzecz Leczenia AZS. PTCA w Koalicji reprezentuje głos pacjentów z AZS.

 

Koalicja to wspólna inicjatywa przedstawicieli środowisk klinicystów, specjalistów dermatologów, alergologów oraz pacjentów pod patronatami Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTCA).

 

 

 

Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem w ramach którego podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy dostępu do:

 

- nowych, innowacyjnych terapii lekowych

- diagnostyki i leczenia AZS w Polsce

 

Ustalono, że Konsultanci Krajowi d/s alergologii i dermatologii wspierają działania Koalicji, nie wchodząc w jej skład.

 

Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności:

 

- edukacyjne

- komunikacyjne

- opiniotwórcze

 

Cele Koalicji działającej pod patronatami PTA i PTD:

 

- edukacja:

 

     * personelu medycznego

 

     * pacjentów i ich rodzin (szkoły AZS)

 

     * kadry dydaktycznej (żłobki, przedszkola i szkoły, kluby sportowe)

 

- poprawa jakości leczenia AZS w Polsce

- poprawa jakości życia pacjentów z AZS oraz ich rodzin

 

 

Na zdjęciu głównym sygnatariusze oraz jednocześnie Prezydium Koalicji, w składzie:

 

 Profesor Roman J. Nowicki - Przewodniczący Koalicji

 

 Profesor Magdalena Trzeciak - Członek Prezydium Koalicji

 

 Profesor Maciej Kupczyk - Członek Prezydium Koalicji

 

 Profesor Marcin Kurowski - Członek Prezydium Koalicji

 

 Doktor n. med Aleksandra Wilkowska - Członek Prezydium Koalicji

 

 Docent Elżbieta Grubska-Suchanek- Członek Prezydium Koalicji

 

 mgr Hubert Godziątkowski - Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, Członek Prezydium Koalicji

 

oraz obecni na spotkaniu online:

 

 Profesor Lidia Rudnicka- Członek Prezydium Koalicji

 

 Profesor Radosław Gawlik- Członek Prezydium Koalicji

 

 Łączy nas skóra! 

 

Zachęcamy do udziału i wsparcia naszych działań na rzecz ok. miliona osób z AZS w Polsce!

 

prof. Roman J. Nowicki

przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia AZS

 

 

Udostępnij stronę znajomym