PTCA w koalicji na rzecz leczenia atopowego zapalenia skóry

2022-01-22

W dniu 11.02.2022 w Gdyni podczas 18. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii powołano Prezydium Koalicji na Rzecz Leczenia AZS. PTCA w Koalicji reprezentuje głos pacjentów z AZS.

Koalicja to wspólna inicjatywa przedstawicieli środowisk klinicystów, specjalistów dermatologów, alergologów oraz pacjentów pod patronatami Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTCA).

Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem w ramach którego podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy dostępu do: nowych, innowacyjnych terapii lekowych oraz diagnostyki i leczenia AZS w Polsce.

Ustalono, że Konsultanci Krajowi d/s alergologii i dermatologii wspierają działania Koalicji, nie wchodząc w jej skład. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności:

  • edukacyjne
  • komunikacyjne
  • opiniotwórcze

Cele Koalicji działającej pod patronatami PTA i PTD

  • edukacja: personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin (szkoły AZS), kadry dydaktycznej (żłobki, przedszkola i szkoły, kluby sportowe)
  • poprawa jakości leczenia AZS w Polsce
  • poprawa jakości życia pacjentów z AZS oraz ich rodzin

 

Na zdjęciu głównym sygnatariusze oraz jednocześnie Prezydium Koalicji, w składzie:

Profesor Roman J. Nowicki – Przewodniczący Koalicji
Profesor Magdalena Trzeciak – Członek Prezydium Koalicji
Profesor Maciej Kupczyk – Członek Prezydium Koalicji
Profesor Marcin Kurowski – Członek Prezydium Koalicji
Doktor n. med Aleksandra Wilkowska – Członek Prezydium Koalicji
Docent Elżbieta Grubska-Suchanek – Członek Prezydium Koalicji
mgr Hubert Godziątkowski – Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, Członek Prezydium Koalicji

 

oraz obecni na spotkaniu online:

Profesor Lidia Rudnicka- Członek Prezydium Koalicji
Profesor Radosław Gawlik – Członek Prezydium Koalicji

 

Łączy nas skóra! 

Zachęcamy do udziału i wsparcia naszych działań na rzecz ok. miliona osób z AZS w Polsce!
prof. Roman J. Nowicki
przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia AZS

 

Komentarze

Dodaj komentarz