Czego uczą się lekarze na konferencji?

Edukacja medyczna
Data: 04.01.2017 godz. 00.00

Prof.dr hab. n.med. d.h.c Roman Nowicki jest Przewodniczącym Rady Naukowej PTCA ale też organizatorem jednej z najlepszych w Kraju Konferencji Medycznych w zakresie dermatologii i Alergologii. W 2017 roku w lutym, odbędzie się już 13. edycja tego wydarzenia medycznego. Rozmawiamy z Panem Profesorem, o tym, czego nauczą się lekarze podczas tej konferencji.

Gdzie odbędzie się Konferencja?

Inauguracja 13. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii (ADA) odbędzie się  9 lutego tradycyjnie w Filharmonii Słupskiej. Ponieważ przewidujemy udział ponad 300 uczestników, kolejne dni konferencji  odbywać się będą w Dolinie Charlotty, a całość zakończy się 12 lutego w pięknym Ratuszu w Ustce.

Jaka jest rola PTCA?

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych z dumą przyjęło PATRONAT EDUKACYJNY nad sesją poświęconą diagnozie i leczeniu atopowego zapalenia skóry. Dodatkowo na konferencji będzie można spotkać przedstawicieli Zarządu PTCA, Rollup informacyjny Stowarzyszenia oraz ulotki zachęcające do przyłączania się do nas, skierowane do kadry medycznej oraz Firm farmaceutycznych.

Członek Zarządu PTCA, Pan Hubert Godziątkowski będzie też podczas konferencji szkolił kadrę medyczną z zakresu najnowocześniejszych procedur medycznych stosowanych w leczeniu AZS i  w walce ze świądem – prezentacja merytoryczna oraz praktyczna z zakresu Wet Wraps Therapy (pol. Metoda Mokrych Opatrunków).

Tu można kliknąć i obejrzeć program konferencji

Jakich wykładowców będzie można spotkać na salach wykładowych?

W tym interdyscyplinarnym,  czterodniowym  spotkaniu dermatologów z alergologami weźmie udział ponad 60 wybitnych Wykładowców w tym  profesorowie, kierownicy klinik i przewodniczący Towarzystw Naukowych z Polski, Białorusi, Francji, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Oprócz dermatologów i alergologów do prezentacji i dyskusji zapraszamy pediatrów, lekarzy rodzinnych, mikrobiologów, reumatologów i psychologów klinicznych.  Swoją obecność w charakterze Wykładowców potwierdzili  krajowi konsultanci w dziedzinie alergologii  i dermatologii.

Dla kogo jest ta Konferencja?

Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do lekarzy PRAKTYKÓW, którzy na co dzień zajmują się leczeniem dermatoz alergicznych i chcieliby poznać i/lub przypomnieć aktualne zalecenia terapeutyczne. Szczególnie zapraszamy lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych z zakresu dermatologii i alergologii-mówi Profesor Roman Nowicki, Szef i Organizator Konferencji.

13. ADA poprzedzona będzie kursem specjalizacyjnym  „Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna oraz leczenie alergicznych chorób skóry”.  Podczas pierwszej sesji inauguracyjnej zaprezentowane zostaną trudne przypadki z praktyki dermatologicznej, które powinny szczególnie zainteresować alergologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Będzie też mowa o przypadkach z afrykańskich klinik dermatologicznych (Niger, Benin, Burkina Faso, Senegal, Togo).

Jakie będą główne tematy przewodnie Konferencji?

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC – to hasło, które przyświeca naszym spotkaniom odbywającym się cyklicznie w Polsce, na Białorusi i na Łotwie nabiera szczególnego wymiaru podczas 13. ADA. Cieszymy się, że przyjeżdża do nas coraz więcej  kolegów zza wschodniej granicy. Po raz pierwszy gościć będziemy wybitnych alergologów i dermatologów ze Lwowa, z Lyonu, z Kowna i ze Smoleńska.

Tradycyjnie podczas sesji naukowych wystąpią:  przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Dermatologów i Kosmetologów prof. Uladzimir  ADASKEVICH, kierownik Kliniki Dermatologicznej UM w Witebsku oraz przewodniczący Łotewskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. Janis KISIS z Kliniki Dermatologicznej w Rydze. Swój udział w spotkaniu potwierdziły również Przewodnicząca Litewskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof.  Skaidra VALIUKEVICIENE, kierownik Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Medycznego  w Kownie oraz prof.  Irina TORSHINA, kierownik Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Smoleńsku.

Ciekawi jesteśmy ich prezentacji z zakresu  dermatologii i alergologii. Wzajemna i bezpośrednia wymiana doświadczeń klinicznych oraz dyskusja  jest najlepszą formą kształcenia ustawicznego , której nie zastąpią nawet najlepsze podręczniki.

Co jeszcze ciekawego czeka na uczestników?

W czwartek 9 lutego zapraszam do Filharmonii Słupskiej na niezwykle interesujące wykłady inauguracyjne. O znaczeniu mikrobiomu skóry opowie prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. Lidia RUDNICKA. Badania ostatniego okresu wskazują, że mikrobiom może pełnić istotną rolę w rozwoju zmian skórnych w przebiegu łuszczycy i wielu innych chorób skóry. Przedmiotem zainteresowania dermatologów jest kierunek nauki, którego celem jest opracowanie metod leczenia niektórych chorób skóry poprzez celowaną regulację mikrobiomiomu.

Dzięki adaptacji metod alergologii molekularnej do oznaczania IgE, w ostatnich latach znacznie zwiększyły się możliwości diagnostyczne w zakresie precyzyjnego określania pojedynczych uczulających białek zawartych w ,,alergenach” (komponentów), co ma szczególnie istotne znaczenie w diagnostyce alergii na pokarmy, pozwalając przewidywać jej konsekwencje kliniczne, reakcje krzyżowe oraz opracowywać zasady profilaktyki.

Obecnie dostępne są 3 systemy różnych wytwórców, które pozwalają w niewielkiej objętości surowicy oznaczać swoiste przeciwciała klasy IgE dla ponad 100 białek alergenów pokarmowych. Prowadzone są też prace nad oznaczaniem swoistych IgE dla białek innych alergenów: jadów owadów, zwierząt futerkowych. W swoim wykładzie inauguracyjnym przedstawi je prof. Jerzy Kruszewski kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM.

Mechanizmy Atopowego Zapalenia Skóry

Co piąte dziecko i co pięćdziesiąty dorosły w Polsce zmagają się z atopowym zapaleniem skóry. Gość specjalny prof. Marek HAFTEK  z Uniwersytetu Medycznego w Lyonie opowie o zaburzeniach bariery naskórkowej w atopowym zapaleniu skóryMechanizm immunologiczny AZS opiera sie na odpowiedzi typu Th2 na różnorodne czynniki środowiskowe przenikające przez skórę. Wskazuje to na fundamentalną rolę bariery naskórkowej w patogenezie schorzenia. Pierwszy, niepodważalny dowód potwierdzający tę tezę został opublikowany kilka lat temu przez ekipę szkocko-irlandzką, która stwierdziła, że w populacji pólnocnoeuropejskiej podstawową zmianą genetyczną predysponującą do AZS jest mutacja genu kodującego filagrynę.

Od tamtej pory, kilka innych elementów składających się na prawidłowe działanie barriery stratum corneum, zostalo włączonych do listy czynników sprzyjających występowaniu AZS, np. filagryna-2. Modyfikacja lub brak każdego z elementów składowych bariery naskórkowej i enzymów niezbędnych do prawidłowego przetwarzania tych składników, może potencjalnie leżeć u podstaw zwiększonej przepuszczalności warstwy rogowej naskórka i prowadzić do rozwoju AZS.

Na pytania : czy jest to koncepcja prawdziwa ? W jaki sposób rodzaj i ilość mutacji wpływają na przebieg choroby ?, oraz dlaczego AZS nie występuje u wszystkich osób będących nosicielami takich mutacji ? – odpowie prof. Haftek.  

Skórne zmiany polekowe, które mogą przebiegać pod postacią izolowanego objawu np. rumieni, grudek odropodobnych lub są połączone  z gorączką, dusznością, eozynofilią , zaburzeniami funkcji wątroby, nerek, zmianami w morfologii krwi, przedstawi  krajowy konsultant w dziedzinie dermatologii prof. Joanna MAJ.

Zależnie od patogenezy wyróżnia się : reakcje polekowe typu A – dosyć częste, zależne od dawki leku, wynikające z farmakologicznego działania leku np. plamica posteroidowa oraz reakcje polekowe typu B – trudne do przewidzenia, zależne od indywidualnej predyspozycji pacjenta. Wśród najczęstszych reakcji polekowych łagodnych i średnio nasilonych wymienia się pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy, osutki plamisto – grudkowe, liszajopodobne, rumień trwały oraz symetryczną, wyprzeniową i zgięciową osutkę polekową. Natomiast do ciężkich reakcji , potencjalnie zagrażających życiu  należą  zespół Stevensa – Johnsona (SJS), toksyczna nekroliza naskórka ( TEN ), osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi ( DRESS) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).Wśród groźnych reakcji polekowych należy także wymienić wszystkie odczyny przebiegające z uogólnionym zapaleniem skory, które może się rozwinąć w przypadkach nierozpoznanych osutek polekowych.

Czy będą omawiane nowości, odkrycia ostatnich lat?

W kolejnych sesjach tematycznych, które w piątek i w sobotę ( 10 i 11  lutego) będą odbywać się w Dolinie Charlotty, zajmiemy się m.in. problemami związanymi z pokrzywką przewlekłąanafilaksjąłuszczycąatopowym zapaleniem skórytrądzikiem różowatymwrażliwą i delikatną skórąalergią pokarmowąalergią kontaktową na leki i opatrunki,  alergią na implanty, a także nowymi metodami terapeutycznymi.

Będziemy mówić o nowym leku biologicznym o nazwie Dupixent (dupilumab), który  jest przeznaczony do leczenia dorosłych osób z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Dupixent hamuje przekazywanie sygnałów przez IL 4 oraz IL 13 – dwie cytokiny o kluczowym znaczeniu niezbędne do odpowiedzi immunologicznej typu 2 (w tym aktywności limfocytów Th2), które uważa się za główny czynnik w patogenezie tej choroby.

Zaprezentujemy też niezwykle skuteczną   w leczeniu przewlekłego AZS technikę mokrych opatrunków (wet wrap therapy – WWT). Mokre opatrunki stanowią mechaniczną barierę przed drapaniem , zwiększają sekrecję ciał lamelarnych tworzących barierę lipidową, hamują przezskórną utratę wody (TEWL), a poprzez  ochłodzenie skory zmniejszają świąd i stan zapalny, znacznie poprawiając  jakość życia i snu zarówno pacjenta jak i jego rodziny.

Nowe możliwości leczenia bielactwa nabytego przedstawi prof. Rafał Czajkowski, kierownik Kliniki Dermatologicznej UMK w Bydgoszczy. Bielactwo nabyte (vitiligo) jest pospolitą dermatozą z kręgu zaburzeń barwnikowych przebiegających z depigmentacją i dotyczy 0,2-4,0% populacji światowej. Choroba równie często dotyczy płci męskiej i żeńskiej, a jej podstawowym symptomem są białe plamy zlokalizowane na skórze, powstające w wyniku uszkodzenia melanocytów. Najważniejszymi hipotezami rozwoju vitiligo są teorie: autoimmunologiczna, autocytotoksyczna, neurogenna, apoptotyczna, zaburzeń przylegania komórkowego oraz mikrośrodowiskowa i wieloczynnikowa. Leczenie bielactwa nabytego może być zachowawcze oraz chirurgiczne. Podczas wykładu zostaną omówione wyniki badań oceniających skuteczność leczenia vitiligo.

Od czasu pierwszego zastosowania, metotreksatu (MTX) w dermatologii w 1958 roku,, liczba dermatoz, w których okazał się skuteczny, stale rośnie. Głównymi wskazaniami do wdrożenia MTX są różne postacie kliniczne łuszczycy od stawowej, poprzez rozległą łuszczycę plackowatą, erytrodermia łuszczycowa, uogólniona łuszczyca krostkowa i zlokalizowana, autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej, choroby pęcherzowe, atopowe zapalenie skóry o średnim do ciężkiego przebiegu. Działanie przeciwzapalne, antyproliferacyjne i immunosupresyjne MTX jest również wykorzystywane w wielu rozrostowych chorobach dermatologicznych. Opowiedzą o nich prof. Joanna Maj z Kliniki Dermatologii we Wrocławiu oraz doc. Aleksandra Wilkowska z Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej.

Iniekcje podskórne MTX, znacząco zwiększają jego biodostępność, poprawiają skuteczność i tolerancję leczenia, umożliwiając wygodne i bezpieczne stosowanie leku przez pacjenta w warunkach domowych.

Co z podejściem interdyscyplinarnym w leczeniu?

Przewlekłe choroby skóry są dla pacjenta źródłem ciągłego stresu, wywoływanego stanem zapalnym, świądem, zaburzeniami snu i sprawiają, że jakość życia pacjenta, a także jego najbliższego otoczenia ulega znacznemu obniżeniu. Wpływa to na przebieg choroby podstawowej, relacje z rodziną oraz zakłóca przebieg nauki lub pracy. Właśnie dlatego największą uwagę zwracamy na interdyscyplinarną współpracę specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz dostosowanie kompleksowej  terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przykładem choroby interdyscyplinarnej może być łuszczycowe zapalenie stawów, o którym opowie w piątek 10 lutego podczas sesji łuszczycowej w Dolinie Charlotty, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego prof. Marek Brzoska. Zazwyczaj w ciągu 5-10 lat od wystąpienia objawów skórnych u ok. 40% pacjentów rozwija się łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), które może postępować pomimo stosowania terapii przeciwłuszczycowej. Jednym z podstawowych celów leczenia ŁZS jest ochrona stawów. Dlatego konieczna jest ścisła współpraca z reumatologami.

Nowością jest odrębna sesja poświęcona problemom skóry delikatnej i wrażliwej. Jakie to problemy i dlaczego warto im poświęcić tyle uwagi?

Bardzo wrażliwa skóra alergików, reaguje na wiele bodźców zewnętrznych, które zwykle są dobrze tolerowane przez osoby zdrowe. Jej charakterystyczne objawy to suchość, zaczerwienienie i złuszczanie naskórka. Czasami jest to tylko świąd i uczucie pieczenia, które pogarsza się po każdym zastosowaniu emolientu lub produktu kosmetycznego. Podczas sesji zaprezentowane zostaną nowoczesne dermokosmetyki przeznaczone do codziennego stosowania na skórę wrażliwą i skłonną do atopii, a także odpowiednie preparaty do kąpieli. Produkty te  łagodzą podrażnienia, a dodatkowo redukują uczucie dyskomfortu. Ukojona i nawilżona skóra odzyskuje zdrowy wygląd i  staje się oraz bardziej odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

Zajmiemy się również nadwrażliwą skórą pacjentów z trądzikiem różowatym (rosacea). Choroba dotyczy około 10% populacji w wieku 30-55 lat, głównie osób z I lub II fototypem skóry. Częstsze zachorowania stwierdza się wśród kobiet, ale choroba ma cięższy przebieg u mężczyzn. Początek choroby z reguły związany jest ze wzmożoną reaktywnością naczyń. Dominującym objawem są napadowe rumienie skóry twarzy, które z czasem przyjmują postać trwałą.

Akademia Dermatologii i Alergologii łączy się z obchodami Światowego Dnia Chorego. Jakie tematy poruszone zostaną podczas specjalnej sesji niedzielnej?

W naszej sesji niedzielnej w całości poświęconej Dniu Chorego, która tak jak co roku odbędzie się w Usteckim Ratuszu weźmie udział  Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. bp. Edward Dajczak.  Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Maricn Gruchała, opowie jak dbać o zdrowie, a  dyrektorzy hospicjów w Szczecinie i Gdańsku odpowiedzą na pytanie jak zachować zdrowie duszy i ciała. Medycyna jest nauką na wskroś humanistyczną, która dotyka człowieka jako integralnej całości jego ciała, ducha i duszy. Dlatego powinna mieć stale na uwadze niewidzialny wymiar człowieczeństwa, jakim jest sfera duchowa. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO został ustanowiony przez papieża, świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jego życie. Święto obchodzone 11 lutego każdego roku (w rocznicę objawień w Lourdes  11 lutego 1858 roku)  przypomina nam, aby pochylić się nad człowiekiem cierpiącym, który oczekuje od nas najlepszej i fachowej pomocy.

Głównymi celami tego specjalnie ustanowionego dnia jest zapewnienie chorym najlepszej opieki a także dowartościowanie ich w sferze ludzkiej i duchowej. Takie są również cele Akademii Dermatologii i Alergologii.

Wszystkich lekarzy praktyków, którzy leczą choroby alergiczne skóry zapraszam do Słupska, Doliny Charlotty i do Ustki! Zapewniam, że nie zabraknie czasu na dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Informacje i program szczegółowy dostępne są na stronie www.13ada.pl

Komentarze

Dodaj komentarz