Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych jest organem doradczo-opiniującym i statutowym PTCA. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Zarząd PTCA. Przewodniczący Rady Naukowej, powołuje kolejnych członków Rady.

Co do zasady w Radzie Naukowej PTCA zasiadają najwybitniejsi przedstawiciele świata medycyny, szczególnie specjalizujący się w chorobach atopowych, z wieloletnim doświadczeniem i dużym dorobkiem naukowym. Członkowie Rady Naukowej dbają o jakość oraz opiniują wszelkie aktywności PTCA, które są powiązane z zagadnieniami medycznymi.

Rada Naukowa stanowi trzon PTCA w zakresie wszelkiej działalności Towarzystwa o charakterze medycznym. Członkowie Rady czuwają nad jakością przebiegu Konferencji o charakterze medycznym oraz aktywnie uczestniczą w tworzeniu dobrego klimatu w relacjach pacjent-lekarz. Rada Naukowa, również przy udziale desygnowanych jednostek badawczych, odpowiedzialna jest również za badania jakościowe produktów rynkowych skierowanych do atopików i alergików.

Efekty prac badawczych prezentowane są w formie przyznawanych Firmom farmaceutycznym „rekomendacji” oraz znaków rekomendujących PTCA dla poszczególnych produktów, które zostały pozytywnie zaopiniowane w drodze badań nad skutecznością.

 


CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ PTCA


  Prof. dr hab.n.med. dr h.c.  ROMAN NOWICKI

 specjalista dermatolog i alergolog,

 

 Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1982). Od roku 1983 pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a  od 1. 10. 2012 r  jest  kierownikiem tej Kliniki. Staże naukowe odbył  w najsłynniejszych ośrodkach dermatologicznym i wenerologicznym Addenbrookes Hospital w Cambridge oraz w Klinice Dermatologii i Alergologii Uniwersytetu Maksymiliana-Ludwika w Monachium.

Członek  licznych  międzynarodowych towarzystw naukowych: European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, European Nail Society, European Confederation for Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), International Society of Hyperhydrosis i American Society of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Surgery.

Uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Mikologia Lekarska, Dermatologia Kliniczna, Ars Medica Aesthetica i Alergia, Astma Immunologia - przegląd kliniczny, Postępy Dermatologii i Alergologii, Dermatologia praktyczna, Przegląd Dermatologiczny, Przegląd Medycyny Rodzinnej, Alergologia Polska.

 

Jest autorem wielu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych,  rozdziałów w podręcznikach, i podręczników, których tematyka obejmuje problematykę chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych i zawodowych,  zakażeń grzybiczych i bakteryjnych. Prof. Nowicki jest promotorem 7 ukończonych rozpraw doktorskich. W latach 2006- 2012 pełnił funkcję rzecznika prasowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2004 przewodniczy Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i  od 13 lat organizuje doroczne, międzynarodowe  spotkania Akademii Dermatologii i Alergologii w Ustce, które gromadzą alergologów, dermatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. W uznaniu zasług dla promocji Ustki prof. Nowicki otrzymał w  roku 2012  tytuł Honorowego Ambasadora Ustki

Od roku 2014 prof. Nowicki przewodniczy Oddziałowi Morskiemu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych  konferencji „Dermatologia i alergologia bez granic” w Białowieży (2014), w Grodnie (2015), w Ustce i w Rydze (2016). Podczas konferencji w Grodnie otrzymał tytuł doktora honoris causa tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2014 organizuje cykliczne spotkania „Dermatologia, Wenerologia i Alergologia” w Sopocie.

Od września 2016 roku, prof. Nowicki przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób  Atopowych (PTCA).

 


prof. zw. dr hab.n.med. MACIEJ KACZMARSKI

specjalista pediatra, alergolog, gastroenterolog

Absolwent i długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jako nauczyciel czynnie uczestniczył w procesie kształcenia studentów medycyny oraz kształcenia podyplomowego lekarzy. Od roku 1990 kierował w Uczelni Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej. Umiejętności naukowe i badawcze pozyskiwał dzięki różnym stażom w jednostkach klinicznych polskich oraz zagranicznych, odbywając staże min. W prestiżowych ośrodkach uniwersyteckich Belgii i Francji.

Profesor Kaczmarski swoje zainteresowania naukowe i kliniczne, a dotyczące chorób wieku rozwojowego, koncentruje głównie na tematyce alergologicznej, gastroenterologicznej i żywieniowej. Jako pierwszy w Polsce zajął się problematyka rozpoznawania i leczenia stanów nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży. Kierowana przez Niego Klinika zyskała status i renomę jednostki referencyjnej w dziedzinie diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej.

 Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny pediatrii, alergologii gastroenterologii dziecięcej jak i również 3 monografii poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej oraz kilku rozdziałów w podręcznikach pediatrii dla studentów kierunków medycznych.

Profesor Kaczmarski jest też inicjatorem i pierwszym jednocześnie autorem publikacji pt. „Alergia i nietolerancja pokarmowa. Stanowisko polskiej grupy ekspertów” oraz Polskiego stanowiska w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży. Jest członkiem wielu rad naukowych i recenzentem polskich czasopism medycznych oraz członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest też aktywnym członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Podczas swojej ponad 45-letniej działalności zawodowej został też wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi i nagrodami Ministra Zdrowia. I w końcu, Profesor Kaczmarski jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, przyznawanego przez polskie dzieci.

Od września 2016 roku, prof. Kaczmarski aktywnie działa w Radzie Naukowej  Polskiego Towarzystwa Chorób  Atopowych (PTCA)

 


 

Udostępnij stronę znajomym