Do:

Członkowie Zwyczajni Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych,

W składzie:

Małgorzata Walczak

Małgorzata Godziątkowska

Agnieszka Burliga

Katarzyna Mirecka

Anna Zatorska-Bastek

Monika Wyrzykowska

Michał Szota

Hubert Godziątkowski

Piotr Komorowski

Temat: Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu PTCA i w zgodzie ze Statutem PTCA, a w szczególności Paragrafu 5, pkt 5., niniejszym powiadamiamy o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA, które odbędzie się w dniu 28.12.2017 roku (czwartek), o godzinie 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTCA, odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Suwak 4, 02-676 Warszawa.

Proponowane Główne punkty obrad:

1) Podjęcie Uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2016 r

2) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

3) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia znaków i pieczęci używanych przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

4) Dyskusja w spawie ogólnych kierunków rozwoju Stowarzyszenia

  • Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia
  • Uprzejmie prosimy o informację zwrotną w sprawie uczestnictwa lub niemożności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA.
  • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, Członkowie Zwyczajni, którzy nie planują uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w planowanym terminie, mają prawo scedować prawo do swojego głosu na innego Członka Zwyczajnego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Udostępnij stronę znajomym

Hej, nie przyłączysz się do nas?!

 

 

 

 

 

 

 

                                                Zanim wyjdziesz, 

 klknij mnie i sprawdź benefity członków PTCA

x