dokumenty rejestrowe PTCA

Kategoria: Dokumenty Rejestrowe
folderDokumenty Rejestrowe
Podkategorie: 0
Pliki: 21
pdf0Statut PTCAPopularne
pdf1KRS PTCA
pdf2Uchwała Zarządu PTCA nr 1/2016
pdf3Uchwała Zarządu PTCA nr 2/2016
pdf4Uchwała Zarządu PTCA nr 3/2016
pdf5Uchwała Zarządu PTCA nr 4/2016
pdf6Protokół Zjazdu Walny Zjazd PTCA2017
pdf7Regulamin Komisji Rewizyjnej Walny Zjazd PTCA 2017
pdf8Regulamin Obrad Walny Zjazd PTCA 2017
pdf9Regulamin Zarządu PTCA Walny Zjazd PTCA2017
pdf10Sprawozdanie Finansowe 2016r Cz. 1
pdf11Sprawozdanie Finansowe 2016r Cz. 2
pdf12Uchwała nr 1 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf13Uchwała nr 2 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf14Uchwała nr 3 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf15Uchwała nr 4 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf16Uchwała nr 5 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf17Uchwała nr 6 Walny Zjazd PTCA 2017
pdf18Sprawozdanie finansowe PTCA za 2017 r
pdf19Wniosek o wykreślenie z listy Członków PTCA
pdf20Sprawozdanie finansowe PTCA 2020

Udostępnij stronę znajomym