Leczenie przeciwdrobnoustrojowe

2020-01-11

Skóra chorych na AZS pozbawiona jest naturalnej różnorodności mikrobiologicznej W czasie zaostrzeń choroby we florze bakteryjnej skóry pacjentów z AZS przeważa gronkowiec złocisty. Każde zaostrzenie objawów AZS może być związane z infekcją, najczęściej gronkowcową, a eradykacja gronkowca złocistego wpływa na poprawę przebiegu choroby. Wyniki badań wskazują na skuteczność terapeutyczną oktenidyny, chlorheksydyny, mupirocyny, kwasu fusydowego oraz retapamuliny w stosunku do gronkowca złocistego. Zastosowanie antyseptycznych kąpieli z dodatkiem podchlorynu sodu zmniejsza liczbę bakterii, redukuje świąd i poprawia stan kliniczny pacjenta Nie zaleca się przewlekłego stosowania antybiotyków miejscowych ze względu na możliwość powstania antybiotykooporności. Uzasadnieniem dla stosowania antybiotyków doustnych jest zaostrzenie AZS z […]

Pełna wersja artykułu dostępna tylko dla Członków PTCA

Członkostwo PTCA oznacza:

  • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy
  • uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach i projektach wsparcia
  • bezpłatne konsultacje psychologiczne i dietetyczne
  • cyfrowa, bezpłatna prenumerata kwartalnika "Atopia"
  • darmowe produkty do testowania