Petycja w sprawie refundacji leczenia Dupixentem

2021-07-13

Natychmiastowe wprowadzenie refundacji na leczenie nowoczesnym lekiem biologicznym Dupilumab to skrócenie cierpienia wielu pacjentów z ciężkim przebiegiem AZS! Dlatego prosimy o podpisy pod petycją do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Link do petycji w artykule…

Preambuła petycji Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych:

Szanowny Pan 
Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

 PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA  

My, niżej podpisani pacjenci, rodziny oraz przyjaciele polskich pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry apelujemy do Pana Ministra o refundację dupilumabu- jedynego zarejestrowanego leku biologicznego dla pacjentów z ciężką postacią AZS.   

kliknij tu i podpisz petycję – prosimy!

 

Komentarze

Dodaj komentarz