Przedszkole przyjazne alergikom

2016-11-17

Kliknij i sprawdź naszą bazę placówek przyjaznych alergikom!

Przedszkole przyjazne alergikom to jeden ze sztandarowych projektów do zrealizowania przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu życia alergików i atopików podczas pobytu w placówkach dydaktycznych w całej Polsce, jak i również edukacja kadry opiekuńczej i edukacja w zakresie chorób atopowych oraz szkolenia z zakresu opieki na dziećmi.

W ramach projektu PTCA wdroży system certyfikacji placówek przedszkolnych, które będą wg skali stopniowej oceniane w zakresie spełnienia podstawowych wymogów do „obsługi” podopiecznych cierpiących na choroby atopowe. PTCA w ścisłej współpracy z Radą Naukową PTCA będzie wizytować o oceniać placówki wg kryteriów przygotowania logistycznego i merytorycznego do opieki nad dzieckiem. Główne kryteria oceny będą między innymi następujące:

  • możliwość przygotowania posiłków na miejscu
  • możliwość przygotowania różnych diet wg wskazań
  • sprzątanie i czyszczenie preparatami spełniającymi wymogi hipoalergiczne
  • częste wietrzenie
  • wyposażenie uniemożliwiające tworzenie się rezerwuarów kurzu i niesprzyjające rozwojowi roztoczy kurzu domowego
  • stosowanie rozwiązań antyroztoczowych
  • przygotowanie merytoryczne i techniczne kadry w zakresie podawania produktów leczniczych w razie potrzeby oraz znajomość i gotowość do przeprowadzania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych
  • regularne i skuteczne sprzątanie powierzchni oraz wietrzenie
  • programowe wdrożenie zajęć w Grupie ze szczególnym naciskiem na kwestie wrażliwości, empatii, tolerancji i akceptacji
  • przeszkolenie kadry w zakresie pierwszej pomocy oraz umiejętności przeprowadzenie aplikacji leku wziewem lub domięśniowo lub podanie atropiny w formie epipenu, włączając umiejętność rozpoznania cech charakterystycznych dla anafilaksji.

W ramach projektu, przedszkola będą otrzymywać certyfikaty i różną ilość „gwiazdek” w zależności od poziomu spełnienia wymogów dla placówki przyjaznej alergikom

PTCA będzie dostarczać wizualne oznaczenia i informacje dla rodziców, umiejscowione w miejscach widocznych w przedszkolach, informujące o pozyskanym certyfikacie i poziomie bezpieczeństwa alergika i atopika.

Członkowie Stowarzyszenia PTCA w ramach członkostwa wraz z rozwojem projektu, będą mieli swobodny dostęp do opublikowanych list przedszkoli, które zostały certyfikowane w ramach Projektu „Przedszkole Przyjazne Alergikom”

W ramach projektu do współpracy będą również zapraszani rodzice-Członkowie PTCA, którzy będą wykonywać odpłatnie zadania zlecone głównie w aspekcie wizytacji w placówkach dydaktycznych o określania poziomu wykonania zaleceń dot. wymagań Projektu.

Już teraz, zainteresowane Projektem certyfikacji przedszkola zachęcamy do przystąpienia i do kontaktu z PTCA, pod adresem: INFO@PTCA.PL

Partnerem Projektu „Przedszkole Przyjazne Alergikom”, jest wydawca bezpłatnego miesięcznika „TOP PRZEDSZKOLE”.

 

Komentarze

Dodaj komentarz