Ranking top 10 emolienty – ogłoszenie wyników

Wsparcie produktowe
Data: 30.04.2021 godz. 20.00
Miejsce: On-line

Końcówka kwietnia, to czas na publikację Rankingu TOP10 EMOLIENTY oraz uroczyste wręczenie nagród dla marek.

Począwszy od 2021 roku, Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, będzie prowadzić i publikować „Ranking Top 10 emolientów” na dany rok kalendarzowy. W jaki sposób powstanie lista 10 najpopularniejszych emolientów? Sprawdź…

Skąd pomysł?

Reżim emolientowy to złoty standard leczenia i pielęgnacji skóry atopowej. Temat emolientów to najczęstsza kwestia poruszana przez pacjentów oraz opiekunów w naszych Zamkniętych Grupach Wsparcia. Zdajemy sobie sprawę, że ogrom oferty, szeroki wachlarz wyboru preparatów zarówno aptecznych jak i tych dostępnych w sieci, różnice w cenach oraz ilość „poleceń” i „rekomendacji”-mogą przyprawić o zawrót głowy. Chcielibyśmy nieco uprościć proces podejmowania decyzji zakupowych (szczególnie dla mniej doświadczonych opiekunów i pacjentów) i publikować regularnie, 1 raz każdego roku, listę Top 10 Emolientów-czyli najpopularniejszych preparatów w danym roku. Zdajemy sobie sprawę doskonale z tego, że „skóra skórze nierówna”, że „co jednemu pomaga, innemu może zaszkodzić”. Wiemy też doskonale, że nie ma emolientu idealnego i że bardzo często dobór specyfiku jest uzależniony typem skóry, zapotrzebowaniem terapeutycznym, fazą choroby czy też indywidualnymi preferencji dotyczącymi wykluczeń niektórych składników.

Dlatego też nasze „Top 10” nie jest listą „najlepszych”, lecz listą „najpopularniejszych preparatów. To tyle jeżeli chodzi o genezę powstania Top 10 Emolientów.

Główne założenia top 10

Po pierwsze, w naszym rankingu znajdą się wyłącznie preparaty emolientowe do aplikacji bezpośrednio na skórę. Na ostateczną listę Top 10 i adekwatne miejsca w rankingu, będzie miało wpływ kilka czynników, które wg nas mają znaczenie i w mniejszym lub większym stopniu wpływają na ogólną ocenę preparatu. Lista Top 10, która powstanie w wyniku utworzenia rankingu, będzie miała charakter subiektywny (siłą rzeczy) ale dołożymy wszelkich starań aby dostarczone informacje były rzetelne i sprawdzone. Kolejna istotna rzecz, nie zajmujemy się analizą składów i nie będziemy się doktoryzować nad pojedynczymi składnikami. Z naszej perspektywy, dobre jest to co osiąga cel terapeutyczny i działa, a złe to co nie działa lub szkodzi. Jednym słowem praktyka TAK, teoria NIE. I teraz najważniejsze, nasz Top 10 Emolientów jest niezależny, nie jest ani wspierany, ani finansowany przez żadnego Producenta lub Dystrybutora. Top 10 powstaje na nasze potrzeby w zakresie wypełnienia luki informacyjnej związanej z ogromem ofert i jeszcze większą liczbą „rekomendacji” z zewnątrz. A jak wiemy, podpowiedzi wszystkich w okół to najgorsza rzecz w leczeniu AZS.

Kryteria oceny

Czyli, co będzie miało wpływ na ostateczną ocenę każdego z preparatów….Wybraliśmy kilka elementów/czynników, które wg nas mają bezpośredni wpływ na to, czy dany preparat powinien znaleźć się na liście Top 10. Różne czynniki oceny będą wpływać z różną wagą na ocenę ogólną, a są to:

 

OCENA RZECZYWISTYCH UŻYTKOWNIKÓW (WAGA 50%)

Najważniejsze są odczucia oraz obserwacje rzeczywistych użytkowników. Dlatego w 50% na ogólną ocenę produktu będą wpływać informacje pozyskane od pacjentów lub opiekunów małych pacjentów. W najbliższych dniach, w naszych Zamkniętych Grupach Wsparcia opublikujemy ankiety, w których użytkownicy będą mogli głosować na swoje typy produktowe. Ankiety zostaną zamknięte i podsumowane po uzyskaniu min. 500 głosów.

 

OCENA SPECJALISTÓW (WAGA 10%+10%)

Do współpracy przy tworzeniu Top 10 zaprosimy kadrę medyczną. Poprosimy dwóch lekarzy w randze profesora (1 praktykujący z pacjentami dermatolog + 1 praktykujący z pacjentami alergolog) o wytypowanie własnej listy Top 10-wg kryterium realizacji podstawowych potrzeb terapeutycznych dla emolientu stosowanego przy AZS. Każda z ocen lekarza, będzie wpływała na ocenę ogólną w 10%.

 

CENA (WAGA 20%)

Kwestia cen, to sprawa niebagatelna i ma istotny wpływ na ogólną ocenę preparatu. Oczywiście im terapia „lżejsza” finansowo dla pacjenta-tym lepiej. Dlatego sprawdzimy koszt 100 ml każdego z preparatów i przydzielimy punkty (im taniej, tym lepiej) dla każdego z emolientów. Cena będzie wpływała na ocenę ogólną w 20%.

 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE MARKI (WAGA 10%)

Istotną kwestią jest to, w jaki sposób marka oddziaływuje na otoczenie i czy jest zdolna do „dbania o swoich klientów”. Dlatego w ramach tej części oceny, sprawdzimy, czy dana marka realizuje politykę Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej-jednym słowem, czy marka prowadzi w danym roku lub prowadziła działania o charakterze realnego wsparcia dla grupy swoich odbiorców. Przykładem może być wsparcie lub finansowanie projektów edukacyjnych organizacji pacjenckiej, wspieranie celów statutowych organizacji pozarządowej itp. Dodatkowe punkty  trafią do marek realizujących politykę CSR w danym roku rankingowym i będą wpływać na całokształt w 10%.

Podsumowanie rankingu

1) Zwycięski emolient/marka otrzyma od PTCA piękną, specjalnie na tę okazję zaprojektowaną statuetkę oraz specjalnie zaprojektowany znak graficzny „TOP EMOLIENT, 2021”-do wykorzystania w komunikacji oraz materiałach marketingowych i na opakowaniach.

2) Wszystkie produkty, które zajmą miejsca od 2. do 10. w Rankingu, otrzymają specjalnie zaprojektowane znaki graficzne „TOP10 EMOLIENTÓW, 2021”-do wykorzystania w komunikacji oraz materiałach marketingowych i na opakowaniach.

Komentarze

Dodaj komentarz