Sponsoring rodzin atopowych

2017-02-20

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło, że odnotowaliście Państwo aktywność Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych i trafiliście na nasz portal. Istnieje duży potencjał współpracy w zakresie marketingu Państwa marek z naszym Stowarzyszeniem. W tym artykule opisujemy nasze główne działania, które mogą być przedmiotem współpracy.

W kilku słowach o nas

Realizujemy: edukację, rzecznictwo, wsparcie, marketing 4.0

Jesteśmy organizacją zrzeszającą (w formie Stowarzyszenia) rodziców dzieci dotkniętych chorobami atopowymi jak i pacjentów dorosłych. Nasza organizacja „wyrosła” z kilku zorganizowanych Grup Wsparcia, które na ten moment łącznie zrzeszają ponad 70.000 aktywnych uczestników (opiekunowie dzieci dotkniętych atopią i alergiami oraz dorośli pacjenci). Ta grupa osób dynamicznie powiększa się, średnio +500 osób każdego miesiąca netto. De facto jesteśmy tym samym sformalizowaną reprezentacją wszystkich rodzin atopowych w Polsce, do których komunikujemy i kierujemy nasze projekty oraz informację o wsparciu naszych celów przez naszych Partnerów/Darczyńców.

Nasze działania i liczne cele statutowe są wspierane również przez kadrę medyczną wyspecjalizowaną i skupioną wokół problemów atopowych w Polsce. Reprezentację Świata medycyny w PTCA, stanowi jej organ Statutowy – Rada Naukowa PTCA, na czele której stoi Pan Prof. dr hab. n.med. dr h.c Roman Nowicki. W działania Rady Naukowej jak i całego projektu PTCA zaangażowane są również takie osoby jak Panie Profesor Joanna Narbutt (Konsultant Krajowy ds. Dermatologii i Wenerologii), Aleksandra Lesiak, Pan Prof. dr hab. n.med. Maciej Kaczmarski, Pan Prof. dr hab. n.med. Ryszard Kurzawa, Pan Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Doniec oraz grupa lekarzy specjalistów (alergolodzy, dermatolodzy, psycholodzy, pediatrzy), którzy na co dzień pracują na rzecz leczenia atopii i mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Odpowiadając na pytania, w zakresie możliwej współpracy, poniżej pozwolę sobie opisać działania, możliwości czy projekty, w które jesteśmy zaangażowani lub planujemy uruchomić, projekty, które stanowią pola eksploatacji w zakresie wsparcia PTCA przez potencjalnych partnerów. Różne projekty mają różny zakres zarówno w zakresie czasu jak i niezbędnych nakładów na ich realizację, dlatego postaram się je opisać w sposób hierarchiczny zaczynając od najbardziej podstawowych ( wymagają najmniejszych nakładów i są projektami relatywnie krótkimi), aż do projektów bardziej skomplikowanych i wymagającej nawet kilkuletniej współpracy.

Realizujemy działania rzecznicze, uczestniczymy w Kampaniach Społecznych i wspieramy Partnerów w procesie programów lekowych. PTCA jest organizacją zaakceptowaną przez AOTMiT w zakresie opiniowania wniosków i komunikowania głosu pacjentów dla technologii medycznych i leków z obszaru chorób atopowych oraz alergii. Nasi przedstawiciele jako eksperci uczestniczą zarówno w Radach Przejrzystości AOTMiT, spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia ale też w licznych publikacjach medialnych związanych z tematyką chorób atopowych. W poniższym linku znajdziesz wybrane publikacje w mediach ogólnopolskich.

Współpraca

Ogólna oferta współpracy PTCA z Firmami Kliknij i pobierz prezentację aktywności PTCA

Bieżące Projekty (2021 r.) Kliknij i pobierz aktywności PTCA na 2021 r.

 

1) Przystąpienie Firmy/Partnera do Stowarzyszenia (Członek Wspierający).

Formuła podstawowa, zakładamy, że każdy Partner włączający się do współpracy z PTCA zostaje jego Członkiem. Składka członkowska dla Firm wynosi 500 zł/rok. Członkostwo w PTCA na tej podstawie uprawnia do korzystania na wszystkich polach eksploatacji z logotypów PTCA oraz informacji o członkostwie w PTCA,w zakresie marketingu Firmy, na wszystkich polach eksploatacji (druk, digital). Po rejestracji i opłaceniu składki, użytkownik otrzymuje dostęp do pobieralni plików z logotypami.

Członkowie Wspierający mają prawo do uczestnictwa w projekcie „Strefa Rabatów” – jest to specjalna zakładka, w której Firma może zaprezentować swoją ofertę oraz zaproponować rabaty indywidualne na zakup jej produktów (bezpośrednio lub w przypadku braku dystrybucji do Klienta indywidualnego – wskazanie wybranego sprzedawcy detalicznego) – wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia (rabat min. 10%). Dodatkowo Członek wspierający otrzymuje wszystkie benefity Członków Uczestników PTCA, na przykład darmową prenumeratę Magazynu „Atopia”. Członek Wspierający uzyskuje pierwszeństwo i rabaty przy uczestnictwie we wszystkich projektach specjalnych PTCA.

2) Dobrowolne darowizny od Darczyńców

Chętnie przyjmiemy każdą pomoc finansową, którą spożytkujemy na nasze cele statutowe. Istnieje możliwość wpłat dowolnych kwot na rachunek bankowy PTCA – w takim układzie oferujemy zamieszczenie logo Partnera na stronie głównej PTCA w zakładce „Nasi Darczyńcy” oraz pełną informację w zakresie wykorzystania środków finansowych oraz działają tu wszystkie zasady podatkowe związane z działalnością darczynną osób prawnych.

3) Reklama w Magazynie „Atopia”

PTCA będzie wydawać czasopismo „Atopia” ( pierwszy numer startuje do końca marca, 2017 r), które będzie dostępne dla Członków PTCA nieodpłatnie. Pierwsze kilka numerów wydawnictwa będzie wydane w atrakcyjnej formie multimedialnej (wygląd przeglądanego czasopisma) i skierowana bezpłatnie do wszystkich uczestników grup wsparcia + kadry medycznej + firm ( łącznie ok. 17.000 odbiorców), kolejne wydania, jeżeli będzie taka potrzeba rynkowa, będą wysyłane w wersji papierowej do subskrybentów.

Istnieje możliwość zamieszczenia różnych form reklamowych w Wydawnictwie, przy czym jeżeli taka aktywność miałaby być brana pod uwagę już dla pierwszego numeru – tu czasu zostało niewiele, ponieważ premierę 1. numeru planujemy, najpóźniej tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Dysponujemy zestawem artykułów do pierwszego numeru, istnieje możliwość dodania artykułu tematycznego – wg wspólnych ustaleń.

4) Próbkowanie/dystrybucja próbek produktów i materiału drukowanego do Grupy docelowej

Ze względu na współpracę z innymi Partnerami działającymi już razem ze Stowarzyszeniem, mamy możliwość zaoferowania dostawy Państwa próbek + ewentualnie materiału drukowanego do Państwa grupy docelowej (klienci, którzy zaopatrują się w wyroby medyczne do wsparcia leczenia atopowego zapalenia skóry i innych dermatoz o podłożu atopowym). Na ten moment dysponujemy możliwością próbkowania do ok. 250-300 nowych Klientów miesięcznie. Czas próbkowania, nie krótszy niż 2 miesiące, bez ograniczeń czasowych. Warunki próbkowania w razie Państwa decyzji do indywidualnej negocjacji.

Projekty Specjalne:

5) Darmowy Internet wi-fi dla dzieci i ich rodziców, hospitalizowanych na Oddziale Alergologii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój

Projekt zakłada instalację infrastruktury oraz udostępnienie darmowego dostępu do Internetu dla powyższych pacjentów. Możliwość prezentacji loga oraz linku do wybranego landing page Partnera, na stronie logowania do darmowego Internetu – warunki uczestnictwa w Projekcie, do indywidualnych uzgodnień, w przypadku Państwa zainteresowania.

6) Kącik wypoczynkowy-telewizyjny dla dzieci, hospitalizowanych na Oddziale Alergologii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój

Projekt zakłada przygotowanie, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę specjalnego miejsca wypoczynku małych pacjentów w weekendy, spędzane w Oddziale Szpitalnym. Projekt zakłada zakup i instalację telewizora wraz z odtwarzaczem DVD oraz wybraną telewizją satelitarną + zakup specjalnej wykładziny hipoalergicznej oraz umeblowania miejsca wypoczynku ( kanapa, fotele krzesła, stół regały na książki) – wg specyfikacji dostarczonej przez Władze Oddziału. Oferujemy możliwość „obrandowania” zakupionych rzeczy ruchomych informacją o sponsorze „Kącika”, względnie postawienie standu z brandingiem Sponsora – warunki uczestnictwa w Projekcie, do indywidualnych uzgodnień, w przypadku Państwa zainteresowania.

7) Konsultacje psychologiczne Online

Na początku roku 2017 PTCA uruchomiła funkcjonalność darmowych porad/konsultacji z psychologiem dla Członków PTCA. Rejestracja wizyt odbywa się elektronicznie za pośrednictwem www.ptca.pl, a konsultacje będę prowadzone w trybie online (połączenie video z psychologiem w gabinecie). Zakładamy uczestnictwo w Projekcie na zasadach – Sponsora/Patrona akcji darmowych konsultacji online. Warunki uczestnictwa w Projekcie, do indywidualnych uzgodnień, w przypadku Państwa zainteresowania.

8) Szkoła Atopii w Warszawie

PTCA planuje powołanie do życia „Szkoły Atopii”, na początek w jednym mieście. PTCA ma możliwość skorzystania z darmowego lub w bardzo atrakcyjnych stawkach lokalu użytkowego, w którym chcielibyśmy zorganizować miejsce spotkań rodzin atopowych, miejsce gdzie można oddać pod opiekę psychologa/niani/animatora dzieci, na chwilkę przysiąść odsapnąć, poczytać literaturę związaną z chorobami atopowymi oraz porozmawiać z innymi rodzicami borykającymi się z podobnymi problemami. Aktywność Szkoły Atopii wzbogacona by była o różnego rodzaju warsztaty kreatywne np. wspólne gotowanie, wspólne zabawy edukacyjne i icebreakery ale też wystąpienia lekarzy specjalistów, dietetyków, kadry pielęgniarskiej i w końcu przedstawicieli branży farmaceutycznej w zakresie innowacyjnych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze skórą problematyczną i alergiami.

Projekt Szkoły Atopii zakłada też uruchomienie stale działającego punktu pomocy i wsparcia psychologicznego dla rodzin dotkniętych atopią. Warunki uczestnictwa w Projekcie, do indywidualnych uzgodnień, w przypadku Państwa zainteresowania.

9) Program badań produktów i wystawiania rekomendacji produktowych przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

Jak już wspomniałam wcześniej zgodnie z zapisami Statutu, przy PTCA działa organ doradczo-merytoryczny: Rada Naukowa PTCA. Jedną z aktywności Rady, jest prowadzenie badań nad produktami skierowanymi do grupy pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi i alergiami.

Reasumując istnieje możliwość odpłatnego przekazania próbek produktów do Rady Naukowej PTCA, która to Rada jest uprawniona do przeprowadzenia badań medycznych na dostarczonym produkcie oraz Rada posiada kompetencje do wydania dokumentu pt. „Rekomendacja Rady Naukowej PTCA dla produktu X”. Otrzymanie takiego certyfikatu uprawnia firmę do stosowania na wszystkich polach eksploatacji „pieczęci” informującej o „Pozytywnej Rekomendacji Rady Naukowej PTCA”. Więcej o projekcie można przeczytać TU

10) Okresowe Projekty Specjalne – Wsparcie Produktowe

PTCA okresowo przeprowadza akcje wsparcia produktowego. Na bazie otrzymanych od Firm (w ramach darowizny rzeczowej) wyrobów medycznych i produktów wspierających leczenie chorób atopowych – wyposażamy nieodpłatnie Członków PTCA w niezbędne w leczeniu produkty i wsparcie. Zapraszamy do współpracy.

To na ten moment wszystkie bieżące oraz planowane w najbliższym czasie aktywności i Projekty prowadzone przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych. W przypadku zainteresowania, dowolnym z powyższych projektów lub uczestnictwem w kilku wybranych, proszę o kontakt i informację zwrotną, służę wyjaśnieniami oraz założeniami szczegółowymi dot. poszczególnych zagadnień.

Komentarze

Dodaj komentarz