„The Doors – otwieramy drzwi do nowej pracy”

2017-09-01

Grant o wartości 30.000 zł w ramach Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”

Otrzymało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych,  za projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”, który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu dorosłych pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych-laureatem IV edycji Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”!   Grant o wartości 30.000 zł w ramach Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” otrzymało min. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, za projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”, który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu dorosłych pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi.

Planowane jest przeprowadzenie 4-dniowych warsztatów dla 12 uczestników, w celu pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej, wspierania wiary w siebie i minimalizacji negatywnych konsekwencji choroby. Wszystko z wykorzystaniem oryginalnych technik dramy – działań z pogranicza teatru i psychologii. Częścią inicjatywy są też planowane konsultacje dla 20 uczestników, które zostaną przeprowadzone z udziałem psychologa, doradcy zawodowego oraz lekarza medycyny pracy, a także warsztaty z autoprezentacji.

Powyższe  działania, zgodnie z założeniami projektu, mają na celu przede wszystkim aktywizację zawodową osób dotkniętych chorobami atopowymi.

Obecnie Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych jest w fazie REKRUTACJI Uczestników,  szczegóły Projektu oraz warunki uczestnictwa, są opublikowane  na dedykowanych podstronach Projektu.

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu

O Programie „Zwyczajnie Aktywni”

Program „Zwyczajnie Aktywni” powstał w 2013 roku w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego oraz osób zakażonych HCV. Ideą programu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Dla osób przewlekle chorych bowiem obok leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, ważnym elementem terapii i jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy.

Tegoroczna edycja została poprzedzona interaktywnymi warsztatami dla organizacji pacjenckich z pisania projektów, planowania i strategii, które zostały poprowadzone przez partnera programu – Centrum Wolontariatu.

– Po trzech latach prowadzenia programu doszliśmy do wniosku, że czas zweryfikować, czy jego założenia są nadal zgodne z oczekiwaniami organizacji. Efektem tych rozmów było rozszerzenie formuły konkursu, a jej owocem zgłoszenie rekordowej liczby 14 projektów, w tym uwzględniających aktywizację fizyczną oraz działania skierowane do opiekunów. – mówi Igor Grzesiak, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego programu „Zwyczajnie Aktywni” oraz członek Kapituły Konkursu. – Poziom zgłoszonych wniosków był na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie. Cieszymy się, że dzięki wspólnej pracy z organizacjami wciąż możemy rozwijać nasz program po to, aby jak najlepiej móc pomagać pacjentom. – dodał Igor Grzesiak.

Fundacje i stowarzyszenia mogły ubiegać się o grant w wysokości do 30 000 zł na realizację projektu, który zwiększy szanse chorych na rynku pracy. Mogła to być organizacja warsztatów, programów stażowych, webinarów, czy też inicjatyw zwiększających świadomość pracodawców zatrudniających osoby przewlekle chore. W IV edycji formuła programu została dodatkowo rozszerzona o projekty pośrednio zwiększające szanse pacjentów w życiu zawodowym, poprzez wsparcie ich rehabilitacji i sprawności fizycznej.

Do konkursu zostały też dopuszczone inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów, także narażonych na wykluczenie zawodowe i potrzebujących wsparcia w relacji z osobą chorą. W dotychczasowych trzech edycjach Programu wzięło w nim udział 28 organizacji i stowarzyszeń pacjentów z całej Polski a Program objął wsparciem 350 pacjentów.

Ogłoszenie laureatów IV edycji konkursu miało miejsce podczas finałowej gali 7 marca w Warszawie.

 

Komitet organizacyjny Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”

   

 

Szczegóły projektu

Rusza projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy” dla osób dorosłych z atopią i łuszczycą. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych rozpoczyna nabór do projektu aktywizacji zawodowej osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą  „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”. Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Zwyczajnie Aktywni”.

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych – organizator projektu. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych jest młodą organizacją, zrzeszającą osoby, które od wielu lat, każda na swój sposób, mają kontakt z atopowym zapaleniem skóry. PTCA aktywnie wspiera rodziny dotknięte problematyką chorób atopowych i buduje narzędzia do komunikacji wewnątrz środowiska rodziców, jak i na zewnątrz, we współpracy z profesjonalną grupą lekarzy alergologów, dermatologów pediatrów w Polsce.

Powołanie Stowarzyszenia wynikało z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami stawia codzienność w zmaganiu się z chorobami atopowymi. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie i zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób atopowych. Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Dorośli z atopowym zapaleniem skóry. Choroba ta głównie dotyka dzieci, co spowodowało, że organizacje i instytucje zajmujące się nią kierują swoje propozycje głównie do tej grupy wiekowej. Dorośli z AZS, których jest obecnie ok. 2 % społeczeństwa mają trudności w znalezieniu miejsca, czy oferty, która pomagałaby im w radzeniu sobie z trudnościami jakie ta choroba ze sobą niesie. Mówimy o pogorszonym wyglądzie, braku wiary w siebie, depresji, wycofaniu z życia społecznego w tym utraty lub rezygnacji z wykonywanej pracy, a w konsekwencji problemów finansowych, a koszty leczenia tej choroby sięgają 2 tys. miesięcznie.

Program „Zwyczajnie Aktywni” powstał w 2013 roku w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego oraz osób zakażonych HCV. Ideą programu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Dla osób przewlekle chorych bowiem obok leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, ważnym elementem terapii i jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy.

Projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”. Chcemy pomóc 12 osobom z AZS i łuszczycą (projekt główny):

 • zmienić postrzeganie siebie,
 • oderwać się od myślenia, że to choroba warunkuje nasze miejsce w społeczeństwie i, że nie mamy możliwości zmiany tej sytuacji,
 • nauczyć się dostrzegać i doceniać swoje umiejętności,
 • nauczyć się prezentować to kim naprawdę jesteśmy, a nie to co może z nas zrobić choroba,
 • zdobyć wiarę w posiadanie wpływu na własne losy,
 • nauczyć się dbać o siebie,
 • poznać jaki rodzaj pracy byłby dla każdej z nich najlepszy.

Pomożemy też dodatkowo 20 innym osobom, które nie mogą uczestniczyć w projekcie głównym, oferując 20 darmowych konsultacji psychologicznych z ukierunkowaniem na porady zawodowe.

Uczestnicy, czyli kogo i jak zapraszamy do udziału?

Zapraszamy osoby w wieku produkcyjnym, obecnie niepracujące, a pragnące znaleźć pracę oraz takie, które chcą obecną pracę zmienić. Każdy potencjalny uczestnik w pierwszej kolejności powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej przycisk do formularza), a dalszej kolejności wybrani kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub przez Skype, z Trenerem oraz psychologiem. Dajemy pierwszeństwo osobom niemającym obecnie zatrudnienia.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Kiedy i co ma się dziać? Startujemy we wrześniu! 

10.08 – 20.09 – Rekrutacja Uczestników Projektu (online)

30.09 –  01.10 – Warsztaty „Siebie widzę” prowadzone m.in. metodą dramy  przez Monikę Wyrzykowską i Agnieszkę Bartczak (Warszawa)

11.09 – 27.10 – Konsultacje indywidualne z dermatologiem, psychologiem i  doradcą zawodowym (Warszawa)

28.10 – Warsztaty z autoprezentacji z Elizą Gniado i Moniką Wyrzykowską   (Trójmiasto)

29.10 (4 godz.) – Warsztaty z wizażystkami marki  AA (Trójmiasto)

29.10 (2 godz.) – Podsumowanie projektu, warsztaty z Moniką Wyrzykowską i  Agnieszką Bartczak (Trójmiasto)

30.10 – Kurs własnoręcznego przygotowywania kosmetyków ze specjalistami marki Oillan

30.10 – Zwiedzanie linii produkcyjnej kosmetyków do cery ze skłonnościami do alergii-Firma Oceanic S.A (Trójmiasto)

09- 12.2017 – Dodatkowo 20 osób (inne aniżeli 12 Uczestników projektu głównego), może bezpłatnie skorzystać z konsultacji psychologicznych on-line z psychologiem,  Katarzyną Mirecką. Dla tego projektu obowiązuje również formularz zgłoszeniowy.

Dostęp do naświetlania lampą uv109 firmy Waldmann (promieniowanie uvb) – przez cały czas trwania warsztatów, Uczestnicy mają dostęp do bezpłatnego naświetlania promieniowaniem UVB, lampą przenośną Firmy Waldmann. Lampę użyczyła Klinika leczenia łuszczycy oraz AZS – FEBUMED

Pomiar saturacji oraz kurs użycia autostrzykawki Epipen – Uczestnicy Kursu w ramach warsztatów, zapoznają się z działaniem i sposobami pomiaru saturacji ( nasycenie krwi tętniczej tlenem) oraz zostaną przeszkoleni z zakresu prawidłowej iniekcji autostrzykawką zaopatrzoną w epinefrynę (adrenalinę). Urządzenie pomiarowe – Pulsooxytocymetr oraz trenażer „Epipen”, udostępnia Firma BestMedicalBrands.

Konsultacje psychologiczne on-line- od sierpnia do grudnia 2017, 20 osób może bezpłatnie skorzystać z konsultacji psychologicznych on-line z psychologiem,  Katarzyną Mirecką.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! Obowiązują zapisy i rozmowa kwalifikacyjna.
KONTAKT: thedoors@ptca.pl, tel. 602 613 003

 

Partnerzy strategiczni: 

   

 

Partnerzy i patroni: 

           

Specjaliści projektu THE DOORS

Monika WyrzykowskaKoordynator Projektu, Trener. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 15 lat zarządzała zespołami ludzi, relacjami z klientem i projektami w bankach. Założycielka Fundacji Alabaster zajmującej się wspieraniem osób z chorą skórą. Prowadziła wiele warsztatów z wykorzystaniem metody dramy z pracownikami służby medycznej i osobami chorymi. Od 2009 roku zajmuje się animacją kultury, arteterapią, dramą i teatrem. Instruktorka arteterapii. Certyfikat Narodowego Centrum Kultury uzyskała po zakończeniu dwuletniego kursu Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu. Prowadziła wiele warsztatów dramowych i teatralnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach wyższych. Ukończyła Szkołę Trenerów Dramy „Drama Way”. Współpracuje z różnymi grupami teatralnymi działającymi w obszarze teatru zaangażowanego, w tym z Instytutem Teatralnym (Lato w Teatrze) i Fundacją Drama Way (Art Generacje). Pracuje głównie jako scenografka, scenarzystka i reżyserka. Przez 3 lata zajmowała się tradycyjnym tureckim teatrem cieni (Teatr Ka).

Agnieszka Bartczak, Psycholog, Trener. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach edukacji podyplomowej ukończyła Szkołę Trenerów, Kurs Interwencji Kryzysowej, Kurs Psychodietetyki oraz z zakresu Zaburzeń odżywiania. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej, głównie dla pacjentów z problemami dermatologicznymi (łuszczyca, atopowe zapalenia skóry, trądzik, pokrzywka, itd.), Prowadzi krótkoterminowe intensywne  sesje konsultacyjne dla pacjentów oraz ich rodzin, w tym również dla rodziców dzieci z problemami dermatologicznymi. Udziela wsparcia w zakresie radzenia sobie z chorobą, kryzysów emocjonalnych, zawodowych, rodzinnych, w sytuacji depresji oraz występowania zaburzeń lękowych. Doświadczenie psychologiczne zdobyła w ramach współpracy z „Biedronkowem”, portalem dedykowanym dla osób chorych na łuszczycę. Aktualnie współpracuje z Centrum Dermatologicznym Febumed, Przychodnią MM-Medica  oraz Fundacją Alabaster świadczącą pomoc i wsparcie dla osób z atopowym zapaleniem skóry. Prowadzi konsultacje w nurcie poznawczo – behawioralnym, również dla pacjentów bez problemów dermatologicznych.

Eliza Gniado, Trener Biznesu, Trener i coach. (Akademia Trop, od ponad 10 lat). Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim (IPSIR) oraz Studia Podyplomowe -Zarządzanie Personelem. Dyplomowany instruktor teatralny i dramowy (drama brytyjska). Obecnie uczy się w Instytucie Gestalt. Ma zarówno doświadczenie pracy wewnątrz korporacji (PTK Centertel), jako freelancer współpracujący z wieloma podmiotami oraz jako współwłaściciel firmy (Drama Way). Dzięki temu dobrze rozumie potrzeby organizacji, umie współpracować z działem szkoleń i rozwoju oraz biznesem. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadzała metodę dramy do szkoleń biznesowych. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste, związane z zarządzaniem (m.in. motywacja, prowadzenie rozmów z pracownikami, zarządzanie zmianą) oraz w szkoleniach z obsługi Klienta i sprzedażowych. Prowadzi także warsztaty interwencyjne dla zespołów wokół problemów komunikacyjnych i konfliktów. Aktywnie zajmuje się coachingiem managerskim. Jest współtwórczynią i wykładowcą Szkoły Trenerów Dramy oraz innych szkół trenerskich – Akademia Trop, Firma 20.

Katarzyna Mirecka, Psycholog i psychoterapeuta, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii (specjalizacja z psychologii pracy) na Uniwersytecie Nottingham. Ukończyła całościowe, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Przez kilka lat współprowadziła, a następnie kierowała projektem wspierającym Polaków w Wielkiej Brytanii na lokalnym rynku pracy oraaz była wolontariuszką w projekcie CV Clinic organizowane przez Polish Psychologists’ Association. 

Teresa Kiełczewska-Hamori, Doradca Personalny w Biznesie. Teresa posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w zarządzaniu kadrą jak i human resources. Jako zarządzająca kadrami w dużych organizacjach ( Amway, ING Bank), była odpowiedzialna za projekty rekrutacji, strategie personalne oraz procesy oceny pracowniczej. Przez ostatnie dziesięć lat, Teresa prowadziła projekty z zakresu doradztwa personalnego dla dużych Klientów korporacyjnych. Jest absolwentem wydziału Handlu Wewnętrznego w Warszawskiej Wyższej Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła również Studia Podyplomowe w Zarządzaniu na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Płatkowska-Szczerek, Lekarz. W roku 2012 Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na kierunku lekarskim. Część studiów odbyła zagranicą. Po ukończeniu stażu  podyplmowego w 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Psychodermatologii UM w Łodzi gdzie zajmuje się pracą naukową oraz dydaktyczną. Jej autorskie badania naukowe dotyczą bariery naskórkowej u  pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry. Aktywnie uczestniczy w kongresach naukowych polskich i zagranicznych.  

Prowadzący szkolenie „produkcja kosmetyków” z ramienia marki Oillan:

Katarzyna Chyczewska. Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemicznego – kierunku Biotechnologia. Wykładała 4 lata chemię kosmetyczną i metody badań kosmetyków w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Na stanowisku technologa kosmetycznego nabyła doświadczenia przez 5 lat w Warszawskich firmach, oraz obecnie w Oceanic S.A. na stanowisku technologa odpowiada za kreowanie i wdrażanie nowych produktów oraz wystawianie i kompletowanie dokumentów, certyfikatów, badań zgodnie z normami ISO.

Andżelina Górzyńska. Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemicznego o kierunku technologia chemiczna. Na tej samej uczelni ukończyła również 2 – letnie studium pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła ucząc w szkole chemii. Karierę w przemyśle chemicznym zaczęła pracując 10 lat w firmie Marion Kosmetyki w Gdyni na stanowisku technologa. Od ponad trzech lat związana z firmą Oceanic S.A. w  laboratorium badawczo – rozwojowym jako technolog. Zajęcie stawiające ciekawe wyzwania oraz dające ogromną satysfakcję. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwójki dzieci. Lubi dobre filmy i książki, ale nie stroni od aktywności fizycznej. Jej pasją jest jazda na rowerze .

Multimedia

Ania, uczestniczka Projektu The Doors, opowiada dlaczego przystąpiła do Programu…
Pani Agnieszka, wizażystka marki AA wprowadza do warsztatów Business Make Up… 
Uczestnicy Projektu w rękach wizażystek…

Witaj w strefie konsultacji  z psychologiem  ONLINE w ramach Projektu „The Doors-otwieramy drzwi do nowej pracy”

„Poszukiwanie pracy to poważne przedsięwzięcie, wymagające nakładu czasu i wiedzy. Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym i zmotywowanym. Trzeba też umieć poradzić sobie z różnorodnymi trudnościami i rozczarowaniami. Jest to zadanie tym trudniejsze, jeśli dodatkowo zmagamy się obciążeniami zdrowotnymi.
Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, w ramach specjalnie opracowanego programu The Doors, oferuje swoim członkom możliwość bezpłatnych konsultacji psychologicznych, których celem jest:

 • Wskazanie mocnych stron kandydata
 • Określenie jego zainteresowań oraz umiejętności sprzyjających znalezieniu pracy
 • Omówienie technik szukania pracy i optymalnej strategii
 • Wskazanie preferencji zawodowych
 • Możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy i wsparcia w procesie szukania pracy może je znacznie skrócić oraz ułatwić to zadania. Konsultacje odbywają drogą elektroniczną – telefonicznie lub poprzez skype. Każda konsultacja trwa 60 minut. Omawiane będą takie zagadnienia, jak sytuacja zawodowa Kandydata, jego preferencje zawodowe, umiejętności oraz ograniczenia, jak również konkretne metody poszukiwania pracy.” 

 

Konsultacje online prowadzi Psycholog Katarzyna Mirecka

Zgodnie z założeniami Projektu, wsparciem psychologicznym online, obejmiemy 20 osób, w okresie od września do grudnia, 2017 roku. Osoby dorosłe cierpiące na AZS lub łuszczycę, po   zakwalifikowaniu do Projektu otrzymają hasło uprawniające do zarejestrowania wizyty online za pośrednictwem przycisku „umów wizytę”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i nieodpłatnym wsparciem psychologicznym online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj. Konsultacje są nieodpłatne.

Komentarze

Dodaj komentarz