Upadacitinib może być przełomową terapią w leczeniu AZS

2018-01-16

FDA przyznało przełomowe oznaczenie terapii upadacitinibowi w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnoustrojowego. Decyzja agencji została poparta pozytywnymi danymi z badań drugiej fazy, które zostały ogłoszone we wrześniu 2017 r. Dane z badania wskazują, że 30 mg, 15 mg i 7,5 mg raz na dobę dawek upadacitinibu dawało większe średnie zmiany procentowe w obszarze wyprysku i nasileniu wskaźnika punktacji od linii podstawowej do 16 tygodni w porównaniu z placebo. Aktualne opcje leczenia dla osób z atopowym zapaleniem skóry są ograniczone, dlatego oczekuje się, że wkrótce nastąpi awans dla upadacitinibu w badaniach […]

Pełna wersja artykułu dostępna tylko dla Członków PTCA

Członkostwo PTCA oznacza:

  • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy
  • uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach i projektach wsparcia
  • bezpłatne konsultacje psychologiczne i dietetyczne
  • cyfrowa, bezpłatna prenumerata kwartalnika "Atopia"
  • darmowe produkty do testowania