Walny zjazd członków PTCA 2017

2018-01-07

W dniu 28 grudnia, 2017 roku, odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Członków PTCA.

Wykonując obowiązek statutowy, Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, zwołał na dzień 28 grudnia, 2017 r, Zwyczajny Walny Zjazd Członków PTCA. Zebranie odbyło się w wyznaczonym terminie, Przewodniczący Zjazdu potwierdził wymaganą liczbę uczestników, (wymagane quorum dla ważności Uchwał Zjazdu). Podczas zebrania, podjęto szereg Uchwał oraz zatwierdzono Regulaminy, które zgodnie z obowiązującym Prawem wymagają zatwierdzenia Uchwałą Walnego Zjazdu. Zatwierdzono też Sprawozdanie Finansowe oraz Bilans zamknięcia PTCA za 2016 r.

Walny Zjazd omówił  też strategię działania na 2018 r. oraz wyznaczył zadania do wykonania przez Zarząd PTCA, w tym okresie. O zaplanowanych działaniach w 2018 r, Zarząd PTCA poinformuje oddzielnie w odrębnym dokumencie.

Pełną dokumentację Walnego Zjazdu Członków PTCA, można obejrzeć lub pobrać z zakładki „Dokumenty Rejestrowe” portalu PTCA lub kliknąć w ten link. Dokumenty Zjazdowe oznaczone są etykietą „NEW”.

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Komentarze

Dodaj komentarz