Wspólny wypoczynek

2016-10-26

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA) planuje  rozpoczęcie serii spotkań wyjazdowych dla rodzin z dziećmi z AZS lub dla dorosłych z AZS.

Zarówno dzieci jak i dorośli od dawna zgłaszają potrzebę wspólnego spędzania czasu. Do tej pory na polskim rynku mieliśmy do czynienia tylko z kilkugodzinnymi spotkaniami organizowanymi  przez Fundację Alabaster w ramach programu Halo! ATOPIA, które tylko  do pewnego stopnia odpowiadały na te potrzeby. Ze względu jednak, na ich krótki czas trwania, nie dawały możliwości lepszego poznania się, pełnej wymiany doświadczeń, czy konfrontacji swoich spostrzeżeń po spotkaniach ze specjalistami lub po warsztatach.

Ze względu na zbieżność celów, wspólnie z władzami Fundacji Alabaster (Pani Prezes Monika Wyrzykowska została przez władze PTCA zaproszona do współpracy przy współtworzeniu naszego projektu), PTCA podjęło stosowne kroki oraz wspólnie uznaliśmy, że organizacja spotkań pozwalających na integrację osób z atopowym zapaleniem skóry i ich rodzin jest jednym z istotnych zadań, jakimi chcemy się zająć.

 W czym może pomóc wspólny wyjazd?

Dla chorego dziecka: pomoc w zrozumieniu choroby, nauka radzenia sobie z jej objawami oraz radzenia sobie w różnych środowiskach, poza domem; wsparcie psychologiczne, pomoc we wzmocnieniu poczucia własnej wartości, pokonaniu lęków, praca nad samodzielnością.

Dla rodziców: złagodzenie codziennego zmęczenia, obciążenia związanego z opieką nad chorym dzieckiem; zajęcia obniżające poziom stresu; oswojenie choroby, obniżenie poczucia bezradności, złości, czy pozbycie się potrzeby wypierania faktu istnienia choroby w naszym życiu; pozyskanie nowej cennej wiedzy i doświadczeń od innych.

Wspólne wyjazdy, weekendowe, lub wakacyjne, obejmowałyby m.in. zajęcia z psychologiem, warsztaty arteterapeutyczne i dramowe, relaksację, wspólne gotowanie, konsultacje lekarskie.

Będziemy się starali znajdować takie lokalizacje, które pozwolą na korzystanie z konsultacji lekarskich, specjalnych zabiegów lub kąpieli w wodach leczniczych. Mamy nadzieję, że spotkania pozwolą spojrzeć na własną sytuację rodzinną w inny sposób, odnaleźć inne metody radzenia sobie z problemami codziennymi. Przyjrzymy się mechanizmom, które pojawiły się w rodzinie  w związku z chorobą. Porozmawiamy o tym jak szukać pomocy z zewnątrz.

Pamiętajcie, wspólnie możemy więcej !

Tym samym, benefitem dla Członków Stowarzyszenia będzie pierwszeństwo w zapisch do uczestnictwa w organizowanym wypoczynku wspólnym, w niektórych przypadkach Stowarzyszenie może pokrywać koszty uczestnictwa dla rodzin najbardziej potrzebujących.

Komentarze

Dodaj komentarz