Zwyczajne walne zgromadzenie członków PTCA

2017-12-11

Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA

Do: Członkowie Zwyczajni Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, w składzie:

Małgorzata Walczak

Małgorzata Godziątkowska

Agnieszka Burliga

Katarzyna Mirecka

Anna Zatorska-Bastek

Monika Wyrzykowska

Michał Szota

Hubert Godziątkowski

Piotr Komorowski

 

Temat: Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu PTCA i w zgodzie ze Statutem PTCA, a w szczególności Paragrafu 5, pkt 5., niniejszym powiadamiamy o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA, które odbędzie się w dniu 28.12.2017 roku (czwartek), o godzinie 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTCA, odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Suwak 4, 02-676 Warszawa.

 

Proponowane Główne punkty obrad:

1) Podjęcie Uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2016 r

2) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

3) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia znaków i pieczęci używanych przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

4) Dyskusja w spawie ogólnych kierunków rozwoju Stowarzyszenia

  • Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia
  • Uprzejmie prosimy o informację zwrotną w sprawie uczestnictwa lub niemożności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PTCA.
  • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, Członkowie Zwyczajni, którzy nie planują uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w planowanym terminie, mają prawo scedować prawo do swojego głosu na innego Członka Zwyczajnego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Komentarze

Dodaj komentarz