W opublikowanym dziś projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazły się wreszcie terapie przeznaczone do leczenia dzieci i młodzieży z ciężką postacią AZS oraz kolejny lek przeznaczony do leczenia pacjentów dorosłych.

Co to oznacza dla pacjentów?

Oznacza to, że od 1 listopada 2022r r.  dzięki decyzji Ministra Zdrowia dotychczasowy program lekowy poszerzony zostanie o 3 nowe substancje czynne, a leczeniem terapią biologiczną objęci zostaną też pacjenci z ciężką postacią AZS już od 6 roku życia (przyp. red. dotychczas z terapii biologicznej mogli bezpłatnie korzystać jedynie pacjenci dorośli).

 

Nasz głos został wysłuchany!

Cieszymy się, że nasze starania i prośby kierowane do Ministerstwa znalazły swój szczęśliwy finał. Objęcie terapią młodszych pacjentów to krok milowy w podniesieniu standardu leczenia AZS w Polsce za co z całego serca dziękujemy w szczególności Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu, który zawsze podczas naszych spotkań wyrażał zrozumienie dla potrzeb atopowej społeczności. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że leczenie AZS dzieci od 6 roku życia i dorosłych w Polsce prowadzone będzie na światowym poziomie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Tego również pragniemy dla najmłodszej grupy pacjentów (od 6 miesiąca życia do 5. r.ż.), która jeszcze dostępu do tych nowoczesnych terapii niema i na tym będziemy skupiać nasze działania i rozmowy z Ministerstwem Zdrowia.

 

Co dalej?

 

Pojawienie się nowych terapii na listopadowej liście leków refundowanych uruchomi szereg działań administracyjnych oraz formalnych po stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Po opublikowaniu listy NFZ ogłosi konkurs mający na celu wyłonienie placówek, w których młodzi pacjenci będą mogli być leczeni w ramach programu lekowego w 100-procentach finansowanego z budżetu państwa. Szczegóły dotyczące programu lekowego, włączając w to schematy postępowania i wytyczne dotyczące kwalifikacji, listę kontaktową do placówek realizujących leczenie będziemy sukcesywnie udostępniać na naszych stronach internetowych oraz w kanałach social media-tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, gdy do refundacji wprowadzono terapię biologiczną dla pacjentów dorosłych.  

 

Wszelkie informacje będziecie mogli uzyskać również poprzez kontakt z Infolinią Wsparcia PTCA. Do czego zachęcamy.

 

Nowe szanse leczenia dla pacjentów z ciężką postacią AZS – co nowego w programie lekowym B.124?

1. Dla pacjentów dorosłych (18+) poza refundowanym już od roku dupilumabem (Dupixent), pojawiły się dwa nowe leki: baricytynib (Olumiant) oraz inhibitor kinaz janusowych upadacitinib (Rinvoq)

2. Dla młodzieży (12-17 lat)  - refundowane będą dwa leki, czyli biologiczny dupilumab oraz inhibitor kinaz janusowych-upadacitinib

3. Dla dzieci (6-11 lat) będzie również refundowane leczenie dupilumabem, który ukierunkowany jest na szlak zapalny typu drugiego odpowiedzialny za występowanie wielu chorób współistniejących z AZS.

 

 

Udostępnij stronę znajomym