Refundacja leczenia dzieci i młodzieży z AZS stała się faktem!

2022-10-13

W opublikowanym dziś projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazły się wreszcie terapie przeznaczone do leczenia dzieci i młodzieży z ciężką postacią AZS oraz kolejny lek przeznaczony do leczenia pacjentów dorosłych. Co to oznacza dla pacjentów? Oznacza to, że od 1 listopada 2022r r.  dzięki decyzji Ministra Zdrowia dotychczasowy program lekowy poszerzony zostanie o 3 nowe substancje czynne, a leczeniem terapią biologiczną objęci zostaną też pacjenci z ciężką postacią AZS już od 6 roku życia (przyp. red. dotychczas z terapii biologicznej mogli bezpłatnie korzystać jedynie pacjenci dorośli). Nasz głos został wysłuchany! Cieszymy się, że nasze starania i prośby kierowane do Ministerstwa znalazły swój szczęśliwy finał. Objęcie […]

Pełna wersja artykułu dostępna tylko dla Członków PTCA

Członkostwo PTCA oznacza:

  • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy
  • uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach i projektach wsparcia
  • bezpłatne konsultacje psychologiczne i dietetyczne
  • cyfrowa, bezpłatna prenumerata kwartalnika "Atopia"
  • darmowe produkty do testowania