Hubert Godziątkowski-Prezes PTCA stypendysta EUPATI

Prezes PTCA ze stypendium EUPATI!

2023-08-10

Stypendium

Właśnie dotarła do nas bardzo dobra wiadomość. Ponadnarodowa organizacja zrzeszająca organizacje pacjenckie z całego Świata – International Alliance of Dermatology Patient Organizations (GlobalSkin), ogłosiła listę 8 reprezentantów organizacji pozarządowych z całego Świata (w obszarze chorób dermatologicznych), którzy otrzymali stypendium-w ramach którego będą uczestniczyć w prestiżowym programie eksperckim pod nazwą „EUPATI Patient Expert Training Programme”. Wśród stypendystów znalazł się Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych-Hubert Godziątkowski.

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla naszej organizacji i Huberta ale przede wszystkim dla pacjentów. Zdobyte w programie wiedza, doświadczenia i umiejętności, ostatecznie będą miały bezpośredni wpływ na umacnianie aktywnej roli pacjentów na różnych etapach cyklu życia leków. Wiedza ekspercka pozyskana w ramach Programu wpłynie pozytywnie na wizerunek pacjentów-jako równorzędnych partnerów do współpracy z interesariuszami na wszystkich etapach powstawania leków, począwszy od pomysłu, poprzez rozwój i badania, ocenę technologii medycznej – na badaniach klinicznych skończywszy.

Czym jest Program Szkolenia Ekspertów Pacjentów EUPATI?

EUPATI to  Europejska Akademia Pacjentów ds. Innowacji Terapeutycznych. Celem programu jest uzyskanie przez absolwentów dogłębnego zrozumienia procesów badawczo-rozwojowych leków, roli pacjentów i budowania potencjału wśród społeczności pacjentów do podejmowania aktywnej roli we współpracy z wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami.

Absolwenci EUPATI uzyskują niezbędną wiedzę i uprawnienia do:

– prowadzenia szkoleń i wykładów;

– doradztwa w zakresie oceny technologii medycznych;

– doradztwa dla firm farmaceutycznych.

Program nie koncentruje się na żadnym konkretnym obszarze chorobowym, opiera się na badaniach, przykładach i przypadkach różnych obszarów terapeutycznych.  Expert Training Program to 14-miesięczny program szkoleniowy z zakresu zagadnień rozwoju leków. Program szkoleniowy obejmuje cały cykl życia badań nad lekami od pomysłu, przez projektowanie, rozwój (R&D), poprzez  realizację badań klinicznych, aż do procesów regulacyjnych (zagadnienia prawne) i oceny technologii medycznych (HTA). Oprócz szczegółowych informacji na temat każdego etapu procesu, szkolenie również zapewnia wiedzę i umiejętności, w jaki sposób pacjenci mogą być zaangażowani w każdy z powyższych etapów.

Tytuł „EUPATI Fellow” potwierdza, zdobytą wiedzę i daje absolwentom możliwość używania  tytułu  „eksperta pacjentów”. Głównym warunkiem podjęcia studiów w EUPATI jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia oraz egzaminy prowadzone są w tym właśnie języku.

Trzymamy kciuki za Huberta, życzymy wytrwałości no i ostatecznie zdania egzaminów, które odbędą się po 14-miesięcznym cyklu szkoleniowym, pod koniec 2024 r.

Komentarze

Dodaj komentarz