Rekomendacje produktowe od PTCA

2017-06-11

Z dumą przedstawiamy Znak Rekomendacji Produktowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Znak jest kojarzony przez odbiorcę docelowego jako znak jakości i skuteczności wyrobu medycznego lub innego produktu (np. dermokosmetyk), który można znaleźć na opakowaniach produktów dla atopików i alergików, w materiałach marketingowych oraz stronach www.

PTCA w ramach działalności statutowej, podjęło się misji sprawdzania, testowania i weryfikowania skuteczności produktów, które oferowane są na rynku i komunikowane jako produkty skierowane do alergików i atopików.

Jak testujemy produkty?

Zgłoszone do testów produkty podlegają 1 lub 2-torowej weryfikacji. W pierwszej kolejności, produkt (pula produktów) udostępniany jest bezpłatnie do szerszego grona zainteresowanych (pacjenci i opiekunowie chorych dzieci) – Członkowie PTCA oraz użytkownicy Grup Wsparcia, stosują produkt, po czym wypełniają ankiety oceniające. Na dzień dzisiejszy PTCA w ramach różnych Grup Wsparcia, bazy swoich członków, dociera z komunikatem do ponad 95.000 rodzin atopowych.

Ta część weryfikacji wpływa bezpośrednio lub pośrednio (w zależności od wariantu certyfikacji) na ostateczną decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu certyfikatu rekomendacji dla danego produktu. Ta część stanowi dla Producenta źródło informacji o produkcie od jego rzeczywistych użytkowników jak i również stanowi doskonałą okazję dla użytkowników do bezpłatnego przetestowania i zapoznania się z produktem. Z naszego doświadczenia wiemy, że wsparcie produktowe (testy produktów, mini produkty, bezpłatne próbki), są najbardziej pożądaną formą wsparcia dla atopowej społeczności.

Rekomendacja Rady Naukowej PTCA

Drugi poziom weryfikacji (dla produktów nowo wprowadzanych na rynek lub nielegitymujących się badaniami np. aplikacyjnymi), prowadzony jest przez Radę Naukową PTCA, gdzie największe autorytety medyczne, wraz z pacjentami przeprowadzają testy aplikacyjne i wspólnie oceniają jakość oraz skuteczność produktu.

Firmy, które zgłosiły produkt do testów, po pozytywnej weryfikacji, otrzymują certyfikat (dla konkretnego produktu), który uprawnia do uzyskania tytułu; „Produkt Rekomendowany przez PTCA” oraz do używania naszego znaku graficznego np. na opakowaniu. Wizualizacja znaku graficznego rekomendacji stanowi ilustracja do tego artykułu.

PTCA co do zasady będzie komunikował informacje o przyznaniu Rekomendacji produktowej dla produktu na łamach Magazynu „ATOPIA” (czytelnictwo pierwszego wydania kształtuje się na poziomie ponad 63.000 czytelników). Magazyn 'Atopia” można pobrać TU

Lista produktów, które otrzymały Rekomendację Produktową znajduje się też w portalu PTCA i można ją odnaleźć TU

Chcesz aby Twój produkt uzyskał Rekomendację PTCA, certyfikat i prestiżowe logo rozpoznawalne przez grupę odbiorców? Firmy zainteresowane zgłoszeniem swoich produktów do testów, poprosimy o kontakt na adres info@ptca.pl 

Komentarze

Dodaj komentarz